Poniżej przedstawiono 5 krajów, które dążą do zachowania zrównoważonego rozwoju w miarę, jak zwiększa się światowa tendencja do odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz czystej, odnawialnej energii. Przedstawiona lista może Cię zadziwić!

Arabia Saudyjska

Arabia Saudyjska jest krajem zwykle wiązanym z ropą naftową. Niemniej w bieżącym roku rząd saudyjski wzmocnił wymagania dotyczące wydajności dla klimatyzatorów, ustanowił standardy związane z ekonomią paliw samochodowych oraz wymagania w sprawie izolacji budynków. Państwo przedstawiło także 15-letni plan- „Vision 2030” – zakładający zmniejszenie polegania na eksporcie ropy naftowej. Propozycja obejmuje także zastąpienie 14% obecnych mocy wytwórczych w państwie przydomowymi instalacjami PV.

Rosja

Rosja, największy światowy producent ropy naftowej i drugi w kolejności największy wytwórca suchego gazu ziemnego, wprowadza pewne zmiany na rzecz zrównoważonego rozwoju. Prezydent Władimir Putin określił 2017 rok „Rokiem Środowiska”, zapewniając możliwość zwrócenia uwagi publicznej na sprawy środowiskowe i zapoczątkowania rewolucji „zielonych technologii” w kraju, który to jest bogaty w różnorodne odnawialne źródła energii i posiada dobrze wyszkolonych w tym zakresie ludzi.

Korea Południowa

Korea Południowa doświadczyła znacznego rozwoju w ciągu ostatnich 20-30 lat, w szczególności w stolicy kraju – Seulu. Prezydent miasta – Park Won-Soon uważa, że lokalnie wyprodukowana energia ze źródeł odnawialnych może pomóc w zmniejszeniu kryzysu klimatycznego. Won-Soon wprowadził kampanię zachęcającą mieszkańców Seulu do zmiany sposobu użytkowania energii. W ciągu 3 lat miastu udało się zredukować konsumpcję energii z sieci o 4%. Dodatkowo Park stworzył program, zakładający opłacenie paneli PV, które będą generować energię dla lokalnych mieszkań, domów i przedsiębiorstw.

Iran

Kraj bogaty w ropę naftową podejmuje działania zmierzające do  częściowego przejścia na odnawialne źródła energii. W 2014 roku prezydent Hassan Rouhani zobowiązał się do dodania 5 tys. MW mocy z OZE do 2020 roku. Jest to wystarczająca ilość, by zasilić około 2 mln domów. Rząd powołał organizację ds. energii odnawialnej, by pomóc w osiągnięciu tych celów. Obecnie prawie 200 MW mocy jest generowane z OZE, w przeważającej mierze z systemów wiatrowych i z fotowoltaiki.

Wenezuela

Wenezuela, posiadająca jedne z największych zasobów ropy naftowej, znajduje się w środku kryzysu energetycznego. Kraj pozyskuje większość energii z hydroelektrowni. W związku z wystąpieniem kilkuletniej suszy poniesiono spore straty. Fundacja na Recz Rozwoju Usług Elektrycznych pomaga w załagodzeniu tych skutków poprzez instalowanie paneli PV i zapewnienie czystej wody pitnej dla odizolowanych społeczności, które są odcięte od krajowej sieci energetycznej. W pierwszej fazie programu zainstalowano ponad 800 systemów PV wraz z 110 systemami oczyszczającymi wodę, zasilanymi energią solarną.

Opracowano na podstawie: CleanTechnica

Zdjęcie główne: CleanTechnica