Świat inwestuje w energetykę odnawialną i chce w przyszłości oprzeć na niej swoje systemy energetyczne. 

 
O ile nikt nie podważa niewątpliwych korzyści środowiskowych z tego tytułu, słyszalne są głosy na temat zawodności tego sektora i niespełnieniu oczekiwaniom klientów ze względu na jego mocną zależność od warunków atmosferycznych. 
 
Skoro chcemy, by OZE sprostało stawianym wyzwaniom, musimy nauczyć się zarządzać siecią nie tylko pod kątem radzenia sobie z nieprzewidywalnością pogody, lecz w zasadzie optymalizować pracę instalacji w zależności od jej stanu.
 
W ostatnio ujawnionej przez „Energy Innovation” publikacji zostało zaprezentowanych 5 możliwości modernizacji sieci energetycznej pozwalające na przyjmowanie do sieci znacznych ilości energii wyprodukowanej z OZE. Jeśli Kalifornia będzie chciała osiągnąć wcześniej założone cele krótko- i długoterminowe w zakresie emisji, będą one musiały być wcielone w życie.
 
1. Operacje usprawniające –modyfikowanie sposobu, w jakim zasoby są wysyłane i dzielone między regionami. 
Rozdzielanie energii może odbywać się w interwałach godzinowych, co będzie lepszym odzwierciedleniem dostępności źródeł odnawialnych i będzie lepiej przystosowywało się do zapotrzebowania konsumentów. Poza tym, przewidywanie pogody mogące lepiej zaplanować podejmowane działania oraz osoby zajmujące się regulacją poprzez podniesienie poziomu regionalnej koordynacji. Zastosowanie wymienionych pozycji jest bezpłatne, lecz może mieć znaczący wpływ na polepszenie warunków.
 
2. Reakcja w zależności od zapotrzebowania- zużycie energii konsumentów jako środek do redukcji zapotrzebowania szczytowego. 
Metoda ta polega na podjęciu szeregu kroków mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania w czasie, gdy dostępność energii jest niska i przesunięcie jej na czas jej dużej dostępności. Przykładowo, w upalny i bezwietrzny dzień lepiej będzie włączyć klimatyzację wcześniej w celu obniżenia temperatury w pomieszczeniach tak, aby już rano podczas napływu pracowników temperatura odpowiadała wymaganiom.
 
3. Infrastruktura sieci przesyłowej – dodanie nowych mocy przesyłowych w celu wykorzystania różnorodności geograficznej i technologicznej.
Dodatkowa moc przesyłowa daje klientom dostęp do bardziej zróżnicowanych źródeł energii, co pozwala na bardziej opłacalne balansowanie energii elektrycznej pomiędzy źródła dostaw i aktualny popyt na nią. Wprowadzenie lokalnych sieci przesyłowych pomoże obniżyć koszty bilansowania energii w systemie elektroenergetycznym, dzięki wykorzystaniu sprzyjających lokalnych warunków w postaci dobrego nasłonecznienia czy silnych wiatrów.
 
4. Używanie turbin gazowych jedynie dla chwilowych skoków zapotrzebowania na moc
Dzięki turbinom gazowym sieć elektroenergetyczna może być elastyczna ze względu na ich szybko osiąganą szczytową moc. Powinny one być jednak uzupełnieniem dla np. elektrowni wodnych, których czas reakcji jest stosunkowo długi. Praca  turbin gazowych powinna być krótka aby nie emitować do atmosfery dużej ilości dwutlenku węgla. 
 
5. Wykorzystanie akumulatorów – pomimo spadających cen ich wykorzystanie jest nadal bardzo kosztowne
Magazynowanie energii jest w stanie zapewnić większą elastyczność niż pozostałe wyżej opisane opcje. Jednakże pomimo spadku cen akumulatorów (14% od 2007 roku) są one nadal drogie i nieefektywne ekonomicznie co za tym idzie ich wykorzystanie jest droższe od wcześniej opisanych rozwiązań. Minie jeszcze kilka lat nim baterie staną się powszechnie spotykanym systemem bilansowania energii odnawialnej. 
 
Źródło: theenergycollective.com