Globalny przemysł magazynowania energii osiągnął znaczący kamień milowy w roku 2015. Oczekuje się, że tempo to zostanie podtrzymane do 2016 roku albo nawet dłużej.

 
Gwałtownie spadające koszty technologiczne i innowacyjne modele biznesowe łączą się z polityką rządu i reformami regulacyjnymi, umożliwiając dynamiczny i szybki rozwój rynku magazynów energii. 
Szeroki wybór technologii, jakie są stosowane i aplikacje obsługiwane przez nowe systemy magazynowania energii (Energy Storage Systems– ESSs), wykazują coraz większą różnorodność i konkurencyjność w branży. 
Oczekuje się, że rynki magazynowania energii na całym świecie będą kontynuowały znaczący wzrost w nadchodzącym roku. 
Szybkie tempo wzrostu obserwowane na kluczowych rynkach magazynowania energii zmienia dynamikę przemysłu – wzrastająca konkurencja napędza innowacyjność. Pojawienie się nowych graczy z tradycyjnych branż energetycznych, zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz przyczynia się do tworzenia postępowego rynku, który zaczyna wpływać na operacje sieciowe na wszystkich poziomach. 
Systemy magazynowania energii  są w dalszym ciągu dla większości tematem nowych wdrożeń i innowacji. Największe światowe firmy mocno rywalizują o udział w tej branży – jest to przemysł wartości wielu miliardów dolarów. 
 
Navigant Research przewiduje kilka kluczowych czynników, które przyczyniają się do globalnego zapotrzebowania na nowe zastosowanie magazynowania energii: 
Rozwój nowych rozproszonych źródeł, cechujących się okresową produkcją energii, które są podłączone do sieci elektroenergetycznych na całym świecie, będzie wymagał zwiększenia zrównoważenia obciążenia sieci, wobec istniejącego zapotrzebowania.
Restrukturyzacja rynku energii elektrycznej stworzy nowe rynki zbytu dla magazynów energii. Regulacyjna i ekonomiczna struktura tych rynków pozwoli wycenić elastyczne korzyści wynikające z wdrożeń magazynów energii. 
Profile demograficzne i profile obciążenia będą odgrywać przełomową rolę w budowie i eksploatacji sieci elektroenergetycznych, które będą miały wpływ na rozwój rynków magazynowania energii. Navigant Research przewiduje, że magazynowanie energii będzie coraz bardziej realną opcją dla unowocześnienia kosztownych sieci i podstacji, co przyczyni się do zmian obciążenia. 
Obszary o stosunkowo niestabilnych sieciach i częstych przerwach będą korzystać z rozproszonych systemów magazynowania energii i mikrosieci z magazynowaniem. Z kolei operatorzy stabilnych sieci będą liczyć na systemy magazynowania energii na dużą skalę  (sektor publiczny), aby zminimalizować działanie przerw energetycznych, wpływających na dużą liczbę klientów. 
 
Źródło: navigantresearch.com