Kolektorów słonecznych w krajach Unii Europejskiej montuje się coraz mniej.  

 
Każdy rok to coraz mniej instalacji. W 2013 roku przybyło jedynie  3 021 482 m2  powierzchni kolektorów (w przeliczeniu 2 115 MW mocy). Oznacza to aż 13,3% spadek w porównaniu z 2012r, nie mówiąc o różnicy w odniesieniu do roku 2008, kiedy została zamontowana rekordowa liczba kolektorów o powierzchni ponad 4,6 mln m2. Jeśli chodzi o rodzaj kolektorów, od lat nie zmienia się tendencja wybierania kolektorów płaskich, w 2013 stanowiły 90% rynku.
 
 
Poniżej znajduje się zestawienie dla końca 2013 roku, łącznej powierzchni, wszystkich rodzajów kolektorów z przeliczeniem na ich moce dla państw UE.
 
Powyższe wyniki, dla każdego kraju bez wyjątku są gorsze w porównaniu do roku poprzedniego.  Jak widać Polska uplasowała się na wysokim 3 miejscu z wynikiem 191,9 MWh energii cieplnej wygenerowanej przez kolektory o powierzchni 274 100 m2 i jest to wynik trochę ponad 20 MWh gorszy niż w 2012. Liderem europejskim nadal pozostają Niemcy, zarówno w produkcji ciepła jak i prądu ze słońca, wyprodukowali aż 500 MWh energii cieplnej więcej, od będących na drugim miejscu Włochów. Najwięcej wyprodukowali, ale i odnotowali największy spadek produkcji ciepła z kolektorów bo blisko 100MWh. W pozostałych krajach ten spadek plasuje się w granicach kilku MWh.
 
Prognozy na najbliższy okres przewidują stabilizacje w branży kolektorów słonecznych, a może nawet delikatny wzrost. Jednak trudno to sobie wyobrazić obserwując obecny kryzys na rynku kolektorów, a przede wszystkim problem z finansowaniem nowych instalacji.
 
Źródło: EurObserw’ER