50 GW w OZE w 2030 roku? Rząd aktualizuje Politykę Energetyczną Polski

2 lutego 2021 roku Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku”, czyli strategiczny dokument określający założenia rozwoju polskiego sektora energetycznego. Już wielokrotnie rząd sygnalizował, że PEP 2040 będzie zmieniana. Propozycje mają się pojawić w połowie 2023 roku.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

PEP 2040

Podziel się

W ubiegłym roku po 12 latach od ustanowienia poprzedniej polityki, przyjęto nowy dokument strategiczny. Tym razem nie minęły nawet dwa lata, a rząd ponownie informuje o planach aktualizacji dokumentu. Wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio poinformował, że prace nad aktualizacją dokumentu powinny zakończyć się do połowy 2023 roku. Filarem dokumentu będzie suwerenność energetyczna.

Co będzie zmienione?

Obecnie dokument jest w trakcie tworzenia. Co ma być zmienione? Dziadzio podczas konferencji prasowej powiedział, że „pewne obszary wymagają zredefiniowania, ponownego zapisania oraz rozszerzenia”, powiedział. Dodał, że PEP 2040 został przyjęty, niemniej w krótkim czasie się zdezaktualizował.

Pracujemy nad możliwością wykorzystania w szerszej skali odnawialnych źródeł energii, nad wykorzystaniem jednostek węglowych, które mamy, a powinny spełnić funkcję jednostek bilansujących system energetyczny, nad rozwojem SMR-ów, wykorzystaniem zasobów energii geotermalnej

Piotr Dziadzio - wiceminister klimatu i środowiska

50 GW z OZE?

Nie zostanie pominięty też element oszczędności energii. Dotychczasowe działania w PEP 2040 gwarantują ok. 34 GW mocy OZE w 2030 roku. Podjęcie dodatkowych działań umożliwi osiągnięcie ok. 50 GW w 2030 roku.

Podjęte zostaną działania mające na celu utrzymanie gotowości do pracy jednostek węglowych zgodnie z ich technicznym czasem życia, który jest dłuższy niż wynika to z przesłanek ekonomicznych. Zintensyfikowany zostanie rozwój czystych technologii węglowych. Priorytetem jest poszukiwanie alternatyw dla gazu ziemnego.

Transformacja energetyczna zostanie oparta na trzech filarach – zeroemisyjnym systemie energetycznym, dobrej jakości powietrza oraz sprawiedliwej transformacji.

Co przyniesie Polityka Energetyczna Polski do 2040?

Obecna wersja dokumentu zakłada, że w 2040 roku ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę odegra w tym procesie wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej. Będą to dwa strategiczne nowe obszary i gałęzie przemysłu, które zostaną zbudowane w Polsce.

Dokument zakłada poszczególne cele dla danych technologii. Nastąpi istotny wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice do: ok. 5-7 GW w 2030 roku i ok. 10-16 GW w 2040 roku. Ten cel jest już w tym momencie nieaktualny, gdyż w tym roku moc zainstalowana w sektorze energetyki słonecznej przekroczyła 10 GW.

Źródło: PAP, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz również