50 kW na start to nowy program wsparcia uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który wystartował 1 października tego roku. Program jest przeznaczony dla firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dzięki niemu przedsiębiorcy mają szansę otrzymać dofinansowanie na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z dofinansowania? W tych kwestiach otrzymasz pełne wsparcie ze strony JBGPV.

O programie

Program „50 kW na start” wspiera przedsięwzięcia dotyczące budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych w średnich, małych i mikroprzedsiębiorstwach działających na terenie województwa śląskiego. Nabór wniosków odbywa się w rundach, a pierwsza z nich rozpoczęła się 1.10.2020 r. i potrwa do 30.10.2020 r..

Terminy kolejnych rund naboru zostały zaplanowane na 2.11.2020 r. – 30.11.2020 r. oraz 01.12.2020 r. – 31.12.2020 r., chyba że kwota, która została przewidziana na program wcześniej się wyczerpie.

W ramach programu przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą starać się o dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych. W formie pożyczki przedsiębiorcy mogą uzyskać do 90%, a w formie dotacji do 10% udzielonego dofinansowania. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie w ramach programu z dofinansowania w formie pożyczki.

Ogólna kwota alokacji środków w programie wynosi 10 milionów złotych, przy czym milion w formie dotacji i 9 milionów w formie pożyczki. WFOŚiGW dopuszcza możliwość zwiększania puli środków.

Skorzystaj z oferty! Wiesz, że warto

Program “50 kW na start” przeznaczony jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego. W związku z tym, również w przypadku wyboru modułów warto postawić na lokalną ofertę modułów fotowoltaicznych, produkowanych niezależnie właśnie na Śląsku!

Firma w ramach tego programu przygotowała specjalną ofertę cenową wraz z ustaleniami p.poż., posiada rezerwę ekip montażowych oraz deklaruje pomoc we wszelkich formalnościach – wszystko po to, aby maksymalnie ułatwić przedsiębiorcom skorzystanie z dofinansowania.

JBGPV to nowa marka wprowadzona na rynek przez firmę JBG-2, producenta urządzeń chłodniczych z ponad 30-letnim doświadczeniem, posiadającego swoich klientów na całym Marka JBGPV posiada 11 typów modułów fotowoltaicznych w technologii monokrystalicznej i polikrystalicznej, o różnych parametrach, które produkowane są na miejscu – w Żorach na Śląsku, w lokalnej fabryce producenta! Firma zainwestowała w nowoczesny park maszyn, w tym nową linię do zautomatyzowanej produkcji.

Producent wykorzystuje w swoich produktach materiały najlepszej jakości, pochodzące od sprawdzonych dostawców. Ponadto firma dysponuje nowoczesnymi metodami testowania modułów fotowoltaicznych.

Wszystkie wyprodukowane moduły przechodzą przez 6 stopniową kontrolę jakości. Jeden z testów to metoda elektroluminescencyjna, która pozwala wykryć śladowe uszkodzenie modułu stosując technikę podobną do wykonywania zdjęcia rentgenowskiego.

Taki test pokazuje obszary ogniw, w których znajdują się mikropęknięcia, nie możliwe do wykrycia gołym okiem.

Każdy moduł przechodzi kontrolę parametrów elektrycznych na tzw. sztucznym słońcu (Sun Simulator). Korzystamy również z Hi POT Tester urządzenia wykonującego testy izolacji elektrycznej na panelu. Nasza produkcja stosuje się do międzynarodowej normy IEC-61215 w zakresie projektowania i certyfikacji. Dla spełnienia tej normy wykonuje się testy:

  • Odporność dielektryczna
  • Testy ciągłości i wydajności
  • Rezystancja izolacji

Wybierając polskiego producenta wspierasz rozwój polskiej fotowoltaiki! Wiesz, że warto.

JBGPV

Polski Producent Paneli Fotowoltaicznych I Rozwiązań PV Z Zakresu Odnawialnych Źródeł Energii