W niedzielę, 25.03.2018r., na antenie RadiaZet, Piotr Woźny opowiadał o szczegółach wdrażania rozwiązań mających przeciwdziałać zanieczyszczeniu powietrza w Polsce. Raport o stanie jakości powietrza, edukacyjna sieć antysmogowa i 50 mld złotych na termomodernizację budynków jednorodzinnych!

„Jakość powietrza w Polsce jest fatalna”

Jak podkreśla były wiceminister, Polska nie może dłużej zwlekać z działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza. 22 lutego Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że w latach 2007-2015 nasz kraj nie zagwarantował swoim obywatelom skutecznej ochrony ich życia i zdrowia przed złej jakości powietrzem. Jest to wyrok w zawieszeniu, nasz “ostatni dzwonek alarmowy”. Choć, niejedyny dotychczas.

Naszą czujność powinien obudzić już ranking Światowej Organizacji Zdrowia z 2016 roku, w którym spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, aż 33 znajdują się w Polsce. Co gorsze, szczyt podium, bo pierwsze i drugie miejsce, również zajmowane są przez polskie miasta – Żywiec i Pszczynę. Potwierdza to tylko stwierdzenie Piotra Woźnego, że “jakość powietrza w Polsce jest fatalna”.

50 mld złotych na termomodernizację budynków jednorodzinnych

Dodatkowo Piotr Woźny podkreśla jak wielką wagę ma wprowadzenie termomodernizacyjnej ulgi podatkowej. Osobne narzędzia dla osób ubogich energetycznie są według niego konieczne w skutecznej walce ze smogiem. Ideą programu pilotażowego jest możliwość całkowitego sfinansowania kosztów termomodernizacji, jako że 90% z takich osób ogrzewa swoje domy kopciuchami. W takiej sytuacji, jak podkreśla były wiceminister, nawet jeśli wszyscy pozostali, bardziej zamożni mieszkańcy okolicy, wprowadzą u siebie zabiegi termomodernizacyjne, sytuacja nie ulegnie znaczącej poprawie.

Według wyliczeń koszt pełnej termomodernizacji, wraz z wymianą źródła ciepła, to około 53 tys. zł. Zakładając, iż ok. 1,3 mln osób żyje w warunkach ubóstwa energetycznego, a ¾ z tych osób mieszka w domkach jednorodzinnych, potrzebnych jest na realizację tego celu około 50 mld złotych.

Początkowo może się to wydawać bardzo dużą kwotą, jednak, jak przekonuje Piotr Woźny, po przyjęciu modelu finansowania ze Skawiny oraz rozłożeniu kosztów na zakładany czas realizacji programu, jest ona całkowicie realna. W Skawinie 70% budżetu programu zapewniane jest przez rząd, pozostałe 30% – przez gminę, choć możliwe są również inne konfiguracje dofinansowania pozostałej kwoty (np. z budżetu marszałka województwa wraz z budżetem samorządu lokalnego, tak jak to jest w przypadku wspomnianej Skawiny).

Raport

Początkiem “dobrej zmiany” ma być raport dla 33 gmin, wymienionych w rankingu światowej Organizacji Zdrowia, sporządzony przez rząd we współpracy z samorządami terytorialnymi, w którym znajdzie się precyzyjna informacja na temat tego, ile faktycznie funkcjonuje w Polsce tzw. kopciuchów, czyli kotłów spalających paliwo o najgorszej jakości, a tym samym, emitujących największą ilość zanieczyszczeń, rocznie dochodzącą nawet do 60 kg pyłów z jednego takiego urządzenia. Podejmowane są również prace nad stworzeniem bazy wszystkich urządzeń grzewczych działających na terenie Polski.

– Mamy Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców, gdzie mamy odnotowane wszystkie samochody w Polsce, czyli wiemy o istnieniu wszystkich samochodów w Polsce, takie jest założenie funkcjonowania tej bazy – komentuje w Radiu Zet Woźny wyjaśniając, że inwentaryzacja kotłów stałopalnych miałaby spełniać te same zadanie.

Równolegle do tego prowadzona jest inwentaryzacja środków przeznaczonych na ten sam cel, jaką jest poprawa jakości powietrza m.in. dzięki zabiegom termomodernizacyjnym. Dotychczas rozproszone są one w różnych instytucjach i programach, takich jak Regionalne Programy Operacyjne, Wojewódzkie i Regionalne Fundusze Ochrony Środowiska, czy w Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Jak uważa pełnomocnik przede wszystkim należy skoordynować wydawanie pieniędzy na ten cel i znaleźć jeden wspólny mianownik dla sposobu ich przyznawania.

Edukacyjna sieć antysmogowa w szkołach

Ponadto w 40 szkołach na terenie Polski wdrożona została tzw. edukacyjna sieć antysmogowa. System ten ma na celu zwiększanie świadomości na temat smogu zarówno u najmłodszych jak i u ich rodziców. W placówkach zamontowane zostały zewnętrzne i wewnętrzne czujniki jakości powietrza oraz monitory wskazujące jakość powietrza w okolicy.

– Efekt poprawy jakości powietrza na pewno jesteśmy w stanie osiągnąć do 2027 roku – podsumował rozmowę Piotr Woźny.

Opracowanie: Redakcja GLOBEnergia na podstawie audycji RadiaZet

Redakcja GLOBEnergia