500 zł miesięcznie za prąd zamiast 180 zł? Tak może wyglądać twój rachunek w 2023 roku!

Przez Polskę przetacza się kryzys popandemiczny i fala skutków wojny w Ukrainie. Jednym z nich jest wzrost cen energii elektrycznej. Choć odbiorcy indywidualni obecnie mają do czynienia z wysokimi cenami energii jedynie pośrednio poprzez ceny produktów i usług, to od 1 stycznia 2023 roku będą obowiązywały nowe taryfy na energię dla gospodarstw domowych. Jakich kwot możemy się spodziewać? O ile wzrosną rachunki za energię elektryczną?

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Podziel się

Giełdowe ceny energii

Giełdowe ceny energii rosną już od dłuższego czasu. Jednakże największe wzrosty obserwujemy od kwietnia 2022 roku. Od tego czasu ceny energii na giełdzie wzrosły z poziomu około 800 zł/MWh do prawie 1000 zł/MWh. W ciągu pół roku kontrakt na dostawę energii na 2023 rok wzrósł z około 550 zł/MWh do 1000 zł/MWh a chwilami zbliżał się nawet do 1200 zł/MWh. Zmiany giełdowych cen energii w tym okresie widzimy na poniższym wykresie. Jest to wykres zmian dla kontraktu terminowego na energię elektryczną na rok 2023, tzw. base Y-23. Indeks ten jest bardzo istotny z punktu widzenia rynku, gdyż w oparciu o ten kontrakt spółki obrotu kupują energię m.in. dla gospodarstw domowych i firm, a następnie w oparciu o niego kreują ceny dla tych podmiotów. Tendencja wzrostowa na wykresie nie jest widoczna tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Rynkowe ceny energii rosną już od zeszłego roku.

Należy mieć jednak świadomość, że jest to jedynie cena giełdowa. Gdyby te stawki miały obowiązywać należałoby doliczyć do nich jeszcze koszty dystrybucji energii, abonament i inne narzuty.

Giełdowe ceny energii elektrycznej. Kontrakt terminowy BASE Y-23.Źródło: Towarowa Giełda Energii (TGE).
Giełdowe ceny energii elektrycznej. Kontrakt terminowy BASE Y-23.
Źródło: Towarowa Giełda Energii (TGE).

Taryfa na 2023 rok

Jesienią bieżącego roku roku spółki obrotu energią złożą do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wnioski taryfowe dotyczące cen energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych i stawek opłat dystrybucyjnych na 2023. Nie wiemy jeszcze o jakie podwyżki będą wnioskować spółki obrotu, ale biorąc pod uwagę taryfy dla przedsiębiorstw należy spodziewać się większych podwyżek niż w zeszłym roku. Według taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych C w TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., która będzie obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, cena energii elektrycznej czynnej w taryfie C11 wyniesie 1409 zł/MWh. Cena energii w taryfie C11 (taryfa jednostrefowa dla przedsiębiorstw podłączonych do sieci niskiego napięcia) odzwierciedla rynkową detaliczną cenę energii. Można zatem przyjąć, że 1409 zł jest obecnie realnym kosztem jednej megawatogodziny energii elektrycznej. Ale czy to oznacza, że sprzedawcy energii będą wnioskować o takie kwoty? 

Należy mieć na uwadze, że do końca bieżącego roku odbiorcy indywidualni za samą energię będą płacić zaledwie 410 zł/MWh netto. Nie jest powiedziane, że spółki obrotu wystąpią o tak dużą podwyżkę taryf. Do końca roku należy uwzględnić możliwy spadek giełdowych cen energii. Przykładowo, w ciągu ostatniego tygodnia ceny te spadły z około 1200 zł/MWh do około 1000 zł/MWh. Wnioski taryfowe muszą również zostać zatwierdzone przez Prezesa URE. Należy mieć również świadomość, że 2023 rok jest rokiem wyborczym i stronie rządzącej będzie zależało na tym, by rachunki za energię elektryczną nie uderzyły za mocno w domowe budżety obywateli.

Analiza cen energii na 2023

Gdyby jednak tak się stało, że cena energii w taryfie C11 przełożona została na ceny detaliczne dla gospodarstw domowych? Sprawdźmy ile wynosiłby średni miesięczny rachunek za energię. Na potrzeby analizy przyjmujemy, że cena energii czynnej w taryfie G11 będzie na takim samym poziomie co cena, która będzie obowiązywać od 1 lipca 2022 w taryfie C11. Oznaczałoby to, że za każdą kilowatogodzinę energii elektrycznej statystyczny Kowalski po uwzględnieniu podatku VAT w wysokości 23% płaciłby 1,73 zł, czyli ponad złotówkę więcej niż przed rokiem. Do sumarycznej ceny energii elektrycznej należałoby również doliczyć dodatkowe opłaty, tj. dystrybucja, abonament oraz opłatę mocową. Opłaty te wyniosłyby średnio dodatkowe 0,42 zł za kWh. Łącznie dałoby to średnią cenę energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego w wysokości 2,15 zł/kWh (przy założeniu zużycia na poziomie 3000 kWh).

Prognoza średniej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.Źródło: GLOBENERGIA
Prognoza średniej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.
Źródło: GLOBENERGIA

Tak może wyglądać twój rachunek w 2023 roku!

Średnia cena energii w wysokości 2,15 zł/kWh oznaczałaby niemal trzykrotny wzrost rachunków za energię elektryczną. W przypadku gospodarstwa domowego zużywającego 3000 kWh rocznie oznaczałoby to rachunki wynoszące 6 454 zł rocznie, czyli 538 zł miesięcznie. Obecnie gospodarstwo domowe o takim zużyciu prądu w skali roku, wydaje na energię elektryczną około 181 zł, a za każdą kilowatogodzinę płaci około 0,72 zł (obowiązuje zmniejszona stawka VAT i zniesiona akcyza).

Średnie miesięczne rachunki za prąd w 2022 roku i prognoza na 2023 rok.
Źródło: GLOBENERGIA

Przy obliczaniu prognozowanej ceny energii założono, wzrost pozostałych kosztów (dystrybucja i opłata mocowa) wynoszący 20 proc. W obliczeniach ceny energii na 2023 rok uwzględniono również stawkę VAT na poziomie 23 proc. i akcyzę wynoszącą 5 zł/MWh.

Czy taki scenariusz wzrostu cen energii elektrycznej w Polsce jest możliwy? Odpowiedź znajdziesz w najnowszym Przeglądzie Redakcyjnym już w piątek, 17 czerwca na kanale GLOBENERGIA.

Źródło: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., TGE.

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Komentarze dla tego wpisu są zamknięte.