Wciąż czekamy na uruchomienie nowej edycji programu Mój Prąd. Póki co, zostają nam jednak tylko zapowiedzi, że Mój Prąd 2.0. zostanie uruchomiony prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2021 roku. Dodatkowo wciąż jeszcze do końca nie wiadomo na jakich zasadach program zostanie uruchomiony.

Wciąż jednak można otrzymać 5000 zł na mikroinstalację PV o mocy 2-10 kW, która zostanie wykonana w celu zasilenia potrzeb energetycznych gospodarstwa domowego. Co trzeba zrobić, aby ją uzyskać?

Warunek jest prosty! Aby aktualnie uzyskać 5000 zł na instalację fotowoltaiczną, trzeba wymienić kopciucha! Pozostałe warunki uzyskania dotacji są takie same jak te, które obowiązywały w programie Mój Prąd.

Mikroinstalacja PV w programie Czyste Powietrze

W nowej wersji programu Czyste Powietrze, która obowiązuje od połowy maja 2020 roku, została dołączona możliwość uzyskania dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną, na takich samych zasadach jak w dotychczasowej wersji programu Mój Prąd. Inwestor składając tylko jeden wniosek, oprócz wymiany źródła ciepła, może otrzymać do 5000 zł dofinansowania na instalację od 2 kW do 10 kW. Maksymalna intensywność dofinansowania nie może być wyższa niż 50%. Warto przypomnieć, że w poprzedniej wersji programu Czyste Powietrze, na fotowoltaikę przysługiwała jedynie pożyczka.

Jeżeli inwestor otrzymał już dotację w programie Mój Prąd nie może złożyć drugiego wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze nawet jeżeli zdecyduje się wymienić nieefektywne źródło ciepła.

Warunek konieczny!

Warunkiem otrzymania dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną w ramach Czystego Powietrza jest likwidacja źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż (w ramach tego samego wniosku o dofinansowanie) nowego źródła ciepła, którego wymagania techniczne zostały określone w Programie. W związku z tym, jeżeli inwestor ma już efektywne źródło ciepła i chce skorzystać z programu na takie przedsięwzięcie jak ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub montaż rekuperacji, nie może złożyć wniosku o dotację na fotowoltaikę. Warto również pamiętać, że dofinansowanie nie przysługuje na projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji PV.

Co istotne, w przypadku montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej warunkiem wypłaty dotacji jest przedstawienie zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzającego montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem.

Inne dotacje

Program Mój Prąd i Czyste Powietrze to programy ogólnokrajowe. Oprócz tego, programy dotacyjne mogą funkcjonować na różnych zasadach w polskich gminach. Dofinansowania w ramach dotacji gminnych mogą mieć nawet jeszcze korzystniejsze warunki niż te zawarte w wyżej wymienionych programach.

Warto również pamiętać, że dotacje gminne można łączyć z dofinansowaniem w Programie Czyste Powietrze, o ile łącznie nie przekraczają 100% kosztów kwalifikowanych. Wyjątkiem jest program STOP SMOG.

Redakcja GLOBEnergia