Aktualności Aktualności

51 mln m2 – powierzchnia kolektorów słonecznych w Europie

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

kolektory słoneczne

Według EurObserv'ER, europejski rynek kolektorów słonecznych zwalnia. Łącznie, pod koniec 2016 roku, powierzchnia kolektorów słonecznych pracujących z Europie osiągnęła wartość 51 mln m2. Przyrost powierzchni kolektorów słonecznych w 2016 roku wyniósł 2,6 mln m2. Oznacza to spadek o około 4,6% w stosunku do tej wartości w roku 2015. W 2016 roku zainstalowano o 2 mln m2 mniej, niż w roku 2008. Wtedy, powierzchnia kolektorów słonecznych wzrosła o 4,6 mln m2.

Kolektory płaskie stanowią zdecydowaną większość (93,4% powierzchni kolektorów słonecznych zainstalowanych w Europie. Na drugim miejscu są kolektory próżniowe, które stanowią około 5,3% powierzchni.

Całkowita powierzchnia kolektorów słonecznych na poziomie 51 mln m2  przekłada się na moc 35 713 MWth. To oznacza około 3,8% wzrost mocy w stosunku do roku 2015.

Kolektory słoneczne - przyczyny trudnej sytuacji rynkowej

EurObserv'ER szacuje, że podstawowymi przyczynami spadku zainteresowania kolektorami słonecznymi są niskie ceny konkurencyjnego gazu ziemnego. Niskie ceny gazu wpłynęły na konkurencyjność gazowych kotłów kondensacyjnych. Nie bez przyczyny są też zanikające programy dofinansowujące inwestycje kolektorów słonecznych w budownictwie mieszkalnym.

Cieplna energetyka słoneczna konkuruje również z innymi, łatwiejszymi do zainstalowania rozwiązaniami opartymi na odnawialnych źródłach takimi jak powietrzne pompy ciepła. Nie bez znaczenia jest ten moda na fotowoltaikę. Fotowoltaika jest dla kolektorów konkurencją nawet pomimo tego, że nie produkuje bezpośrednio ciepłej wody użytkowej. W tym temacie, dla inwestorów indywidualnych cenniejsze jest to, że dzięki instalacjom fotowoltaicznych, produkcja energii elektrycznej stała się opłacalna.

Dla branży kolektorów słonecznych, nawet takie rynki jak Hiszpania i Włochy, w których słoneczna energetyka cielna jest priorytetowym źródłem energii w nowym budownictwie, straciły na znaczeniu.

I chociaż perspektywy dla tego rynku wydają się być katastrofalne, EurObserv’ER twierdzi, że na branży budownictwa mieszkalnego się nie kończy. Prognozowane są wzrosty zainteresowania kolektorami słonecznymi w innych sektorach budowlanych. W rzeczywistości, prognozy są oparte na surowszych przepisach europejskich i oferowaniu przez producentów odpowiednich urządzeń.

Kolektory słoneczne - dominujące europejskie rynki

Charakterystyka rynku kolektorów słonecznych i najwięksi gracze pod względem ilości zainstalowanych urządzeń są podobne co w roku ubiegłym. Niemiecki rynek nadal jest najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem kolektorów słonecznych w Europie.  Dalsza część zestawienia liderów w branży jest jednak nieco inne niż w 2015 roku. Polska nie jest już na drugim miejscu, ale aż na 7. Miejsce Polski zajęła Dania. Dania promuje budowę ogromnych pól pokrytych kolektorami słonecznymi, w celu zaopatrzenia sieci ciepłowniczych. Jak wynika z raportu – efekty widać!

Pierwszą dziesiątkę krajów o największym przyroście powierzchni kolektorów słonecznych w 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.KrajPowierzchnia zainstalowanych  kolektorów [m2]
1Niemcy766 000
2Dania500 000
3Grecja270 000
4Hiszpania212 190
5Włochy210 000
6Francja118 482
7Polska115 800
8Austria111 800
9Portugalia 55 000
10Belgia 46 500

Źródło: SOLAR THERMAL AND CONCENTRATED SOLAR POWER BAROMETERS EUROBSERV’ER

Najwięcej kolektorów słonecznych, o równowartości 536,2 MWth zainstalowały Niemcy. W roku 2015 również byli w czołówce, z podobnym poziomem zainstalowanych urządzeń – 831 000 m2 o łącznej mocy 581,7 MWth.

Wynik Polski – 115 800 m2 w roku 2016 jest dużo niższy niż w 2015 roku. Wtedy, zainstalowano w Polsce 277 000 m2, czyli równowartość 193,9 MWth.

Na końcu europejskiego zestawienia jest Litwa, Estonia, Łotwa i Malta.

Źródło: SOLAR THERMAL AND CONCENTRATED SOLAR POWER BAROMETERS  EUROBSERV’ER