Do tej pory w ramach środków unijnych Ruda Śląska pozyskała blisko 620 mln zł na realizację około 100 projektów. Kolejne 5,1 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje ekologiczne w budownictwie wielorodzinnym oraz budynkach jednorodzinnych.

Wsparcie dla budynków wielorodzinnych

W tym momencie budynki wielorodzinne mają gorsze możliwości pozyskiwania środków niż budynki jednorodzinne. Środki unijne pozyskane przez Rudę Śląską wychodzą do takich budynków na przeciw.

Dzięki środkom, 36 kolektorów słonecznych do podgrzania wody użytkowej zostanie zamontowane na dachu budynku przy ul. Raciborskiej 10 w Rudzie. Koszt inwestycji wyniesie 350 tys. zł, z czego kwota dofinansowania pokryje blisko 300 tys. zł.

Kolejna inwestycja będzie dotyczyła budowy instalacji fotowoltaicznej na czterech budynkach przy ul. Szczęść Boże 62. Energię elektryczną wyprodukuje 56 modułów fotowoltaicznych. Dodatkowo zamontowana pompa ciepła, pozwoli na podgrzanie wody użytkowej. Całość inwestycji wyniesie ok. 420 tys. zł, z czego dofinansowanie pokryje ok. 345 tys. zł.

Środki zostaną również przeznaczone na instalacje ekologiczne dla biblioteki przy ul. Kaczmarka 38 w Halembie. Pompa ciepła zastąpi dotychczasowe źródło ciepła, jakim jest kocioł węglowy. Wartość inwestycji to ok. 145 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 120 tys. zł. Na budynku głównym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a także oczyszczalni ścieków Halemba – Centrum. Budowy instalacji fotowoltaicznych na tych budynkach, pochłonie 2,2 mln zł, z czego dofinansowanie pokryje prawie 1 mln zł.

Budynki jednorodzinne

Największa część pozyskanej kwoty – blisko 3,5 mln zł, zostanie przeznaczone na instalacje OZE w budownictwie jednorodzinnym. Zostanie wykonane około 170 eko-instalacje w budownictwie jednorodzinnym.

Przyznane pieniądze z Unii Europejskiej pozwolą na dofinansowanie 172 instalacji. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na dostawę i montaż tych urządzeń w budynkach, a następnie zostaną zawarte umowy z mieszkańcami określające prawa i obowiązki poszczególnych stron.

Deklaracja dalszych działań

Miasto deklaruje, że nadal będzie starało się sięgać po środki unijne na instalacje produkujące zieloną energię.

Wiceprezydent miasta – Michał Pierończyk, zapowiedział, że jeszcze w tym roku ma być ogłoszony konkurs, w ramach którego miasto będzie się starało o kolejne środki na przedsięwzięcia z zakresu OZE w budownictwie jednorodzinnym. Władze Rudy Śląskiej zamierzają także wnioskować o pieniądze na instalacje fototowoltaiczne dla czterech placówek oświatowych – Miejskiego Przedszkola nr 42, Zespołu Szkół Muzycznych oraz dwóch szkół podstawowych – nr 2 i nr 16.

Praca wre! W ciągu ostatnich pięciu lat w budynkach zarządzanych przez miasto zainstalowano już ponad 1000 modułów fotowoltaicznych, które są w stanie wyprodukować ponad 200 MWh energii elektrycznej rocznie i pozwalają zaoszczędzić w skali roku ponad 100 tys. zł. Kolejne inwestycje czekają!

źródło: rudaslaska.com.pl

Redakcja GLOBEnergia