Jako Patron Medialny wydarzenia
serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

„Przemysłowa rewolucja – skuteczne obniżanie kosztów eksploatacji zakładu produkcyjnego”
6 listopada | Iness Hotel | ŁÓDŹ

Będzie to wyjątkowe spotkanie branży przemysłowej, podczas którego będą mieli Państwo okazję do pozyskania informacji m.in. na temat:
• rozwiązań technicznych i finansowych w zakresie redukcji kosztów,
• poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy,
• sposobów wzmocnienia strategii środowiskowej firmy,
• zachodzących zmian legislacyjnych.

W programie konferencji prezentacje:
• Wzrost efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie w aspekcie regulacji prawnych, systemów zarządzania oraz mechanizmów wsparcia inwestycji energooszczędnych
Artur Łazicki, Dyrektor, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej
• Optymalizacja zużycia mediów w zakładach przemysłowych – best practice
Mirosław Gadomski, Dyrektor Operacyjno-Techniczny, SPIE Polska Sp. z o.o.
• GreenEvolution w praktyce – jak rozpocząć proces zmian we własnym zakładzie Radosław Buczkowski, Senior Key Account Manager Industry, Philips Lighting Poland S.A. Wojciech Kuc, Kierownik Zespołu Projektowego, Philips Lighting Poland S. A.
• Przykłady oszczędności energii cieplnej w zakładach przemysłowych
Agnieszka Lisikiewicz, Marketing Manager, ROCKWOOL Technical Insulation

A także panel dyskusyjny:
„Czy optymalizacja zużycia energii jest skutecznym procesem wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa?”
Podczas spotkania uczestnicy będą mieli również możliwość networkingu – wzajemnej wymiany doświadczeń we wprowadzeniu optymalizacji znacząco wpływających na wyniki firmy.

Do bezpłatnego udziału Organizator zaprasza kadrę średniego i wyższego szczebla działów:
• technicznych,
• utrzymania ruchu,
• produkcji,
• zaopatrzenia.

W ramach uczestnictwa Organizator zapewnia:
• możliwość udziału we wszystkich prelekcjach oraz dyskusji,
• możliwość wymiany doświadczeń z praktykami,
• materiały konferencyjne,
• przerwy kawowe oraz lunch,
• certyfikat poświadczający uczestnictwo w konferencji,
• dostęp do prezentacji po zakończeniu konferencji.

Mamy nadzieję, że program konferencji spotkał się z Państwa zainteresowaniem.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zaproszenia.
Kontakt z Organizatorem:
Anna Włodarska
Kierownik Projektu
tel. +48 0 725 792 691
fax. +48 0-22 244 25 37