KOMITET  TERMODYNAMIKI  I  SPALANIA POLSKIEJ  AKADEMII  NAUK
KATEDRA  TECHNIKI  CIEPLNEJ
ZACHODNIOPOMORSKIEGO  UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO  w  SZCZECINIE

zapraszają  do  udziału
w  XIV  Międzynarodowym  Sympozjum

WYMIANA  CIEPŁA  I  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII HTRSE – 2012
które odbędzie się w dniach 6-9 września 2012 w Międzyzdrojach w Hotelu VESTINA,
ul. Promenada Gwiazd 30, 72-500 Międzyzdroje.

CEL SYMPOZJUM
Celem Sympozjum jest spotkanie i wymiana poglądów pomiędzy reprezentantami nauki
i praktyki na tematy związane z wymianą ciepła i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
w aspekcie potrzeb technicznych, gospodarczych, społecznych i ekologicznych.
Do szczegółowych zadań Sympozjum należy:
•    zapoznanie uczestników z wynikami badań dotyczących wymiany ciepła oraz pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
•    zaprezentowanie oryginalnych prac prowadzonych zarówno w świecie nauki, jak i w praktyce,
a związanych z tematyką obrad,
•    rozpropagowanie i umożliwienie przeniesienia niektórych interesujących osiągnięć naukowych do rzeczywistych rozwiązań technologicznych celem praktycznego ich wykorzystania,
•    zapoznanie się z uwagami i potrzebami w zakresie odnawialnych źródeł energii i wymiany ciepła, ułatwiającymi projektowanie i eksploatację systemów ciepłowniczych, urządzeń cieplnych oraz instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

ZAKRES  TEMATYCZNY  SYMPOZJUM
•    Nowe trendy oraz metody badań i obliczeń dotyczące zagadnień wymiany ciepła.
•    Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
•    Przetwarzanie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w energetyce, ciepłownictwie
i w innych dziedzinach techniki i gospodarki.
•    Nowoczesne proekologiczne systemy energetyczne wykorzystujące odnawialne źródła energii.
•    Zasady współpracy konwencjonalnych systemów ciepłowniczych z instalacjami wykorzystu-jącymi odnawialne źródła energii w aspekcie efektywności gospodarowania energią.
•    Niskotemperaturowe siłownie ORC.

SESJE KONFERENCYJNE
•    W czasie trwania Sympozjum przewidziane są sesje plenarne, podczas których zostaną przedstawione wybrane referaty zakwalifikowane przez Komitet Organizacyjny.
•    Pozostałe referaty zostaną wygłoszone w sesjach tematycznych lub przedstawione w sesjach posterowych.
•    Planowana jest odrębna sesja poświęcona niskotemperaturowym siłowniom ORC.

W trakcie trwania konferencji odbędzie się sesja specjalna poświęcona Jubileuszowi
80-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Władysława Nowaka.

•    Zgłoszone referaty będą opublikowane w materiałach konferencyjnych w języku angielskim. Dodatkowo, niektóre referaty wybrane przez Komitet Naukowy XIV Sympozjum zostaną skierowane do opublikowania w czasopismach znajdujących się na liście czasopism punktowanych MNiSzW.
•    Przewiduje się, że obrady będą prowadzone w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

ORGANIZATORZY SYMPOZJUM

•    Komitet Termodynamiki i Spalania PAN,
•    Katedra Techniki Cieplnej,
•    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KOMITET ORGANIZACYJNY
•    prof. dr hab. inż.  Władysław  Nowak – honorowy przewodniczący
•    dr hab. inż. Aleksander A. Stachel, prof. ZUT – przewodniczący
•    dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz, prof. ZUT – sekretarz naukowy
•    dr inż. Tomasz Kujawa – sekretarz organizacyjny
•    lic. Danuta Nowakowska – biuro Sympozjum

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO HTRSE – 2012
Katedra Techniki Cieplnej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
al. Piastów 19, 70-310 Szczecin
tel.: 91 449-42-72, fax: 91 449-45-91
e-mail: htrse@zut.edu.pl  
strona www: www.htrse.zut.edu.pl 

WAŻNE TERMINY
•    29. lutego 2012 – Zgłoszenie uczestnictwa i nadesłanie pocztą elektroniczną streszczeń referatów (max. 1 strona A4); adres e-mail: htrse@zut.edu.pl
•    15. marca 2012 – Przesłanie informacji zwrotnej o wstępnym zakwalifikowaniu referatu na podstawie nadesłanego streszczenia; podanie wskazówek o sposobie przygotowania publikacji do druku (Komunikat 2).
•    30. kwietnia 2012 – Ostateczny termin nadesłania kompletnych tekstów referatów w celu ich zrecenzowania.
•    01. czerwca 2012 – Przekazanie informacji o akceptacji referatu i sposobie prezentacji oraz przesłanie programu XIV Sympozjum (Komunikat 3).
•    30. czerwca 2012 – Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej.

CEL  SYMPOZJUM

Celem Sympozjum jest spotkanie i wymiana poglądów pomiędzy reprezentantami nauki
i praktyki na tematy związane z wymianą ciepła i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
w aspekcie potrzeb technicznych, gospodarczych, społecznych i ekologicznych.

Do szczegółowych zadań Sympozjum należy:

·     zapoznanie uczestników z wynikami badań dotyczących wymiany ciepła oraz pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,

·     zaprezentowanie oryginalnych prac prowadzonych zarówno w świecie nauki, jak i w praktyce,
a związanych z tematyką obrad,

·     rozpropagowanie i umożliwienie przeniesienia niektórych interesujących osiągnięć naukowych do rzeczywistych rozwiązań technologicznych celem praktycznego ich wykorzystania,

·     zapoznanie się z uwagami i potrzebami w zakresie odnawialnych źródeł energii i wymiany ciepła, ułatwiającymi projektowanie i eksploatację systemów ciepłowniczych, urządzeń cieplnych oraz instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

 
ZAKRES  TEMATYCZNY  SYMPOZJUM

·   Nowe trendy oraz metody badań i obliczeń dotyczące zagadnień wymiany ciepła.

·   Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.

·   Przetwarzanie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w energetyce, ciepłownictwie
i w innych dziedzinach techniki i gospodarki.

·   Nowoczesne proekologiczne systemy energetyczne wykorzystujące odnawialne źródła energii.

·   Zasady współpracy konwencjonalnych systemów ciepłowniczych z instalacjami wykorzystu-jącymi odnawialne źródła energii w aspekcie efektywności gospodarowania energią.

·   Niskotemperaturowe siłownie ORC.

 

SESJE KONFERENCYJNE

·     W czasie trwania Sympozjum przewidziane są sesje plenarne, podczas których zostaną przedstawione wybrane referaty zakwalifikowane przez Komitet Organizacyjny.

·     Pozostałe referaty zostaną wygłoszone w sesjach tematycznych lub przedstawione w sesjach posterowych.

·     Planowana jest odrębna sesja poświęcona niskotemperaturowym siłowniom ORC.

 

W trakcie trwania konferencji odbędzie się sesja specjalna poświęcona Jubileuszowi
80-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Władysława Nowaka.

 

·     Zgłoszone referaty będą opublikowane w materiałach konferencyjnych w języku angielskim. Dodatkowo, niektóre referaty wybrane przez Komitet Naukowy XIV Sympozjum zostaną skierowane do opublikowania w czasopismach znajdujących się na liście czasopism punktowanych MNiSzW.

·     Przewiduje się, że obrady będą prowadzone w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

ORGANIZATORZY SYMPOZJUM

·     Komitet Termodynamiki i Spalania PAN,

·     Katedra Techniki Cieplnej,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. inż.  Władysław  Nowak                              honorowy przewodniczący

dr hab. inż. Aleksander A. Stachel, prof. ZUT         przewodniczący

dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz, prof. ZUT           sekretarz naukowy

dr inż. Tomasz Kujawa                                                   sekretarz organizacyjny

lic. Danuta Nowakowska                                       biuro Sympozjum

 

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

HTRSE – 2012

Katedra Techniki Cieplnej

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  
al. Piastów 19, 70-310 Szczecin

tel.:  91 449-42-72, fax: 91 449-45-91

e-mail:  htrse@zut.edu.pl,  
strona www: http://htrse.zut.edu.pl

 

WAŻNE Terminy

     29. lutego 2012    Zgłoszenie uczestnictwa i nadesłanie pocztą elektroniczną streszczeń referatów (max. 1 strona A4); adres e-mail: htrse@zut.edu.pl

     15. marca 2012    Przesłanie informacji zwrotnej o wstępnym zakwalifikowaniu referatu na podstawie nadesłanego streszczenia; podanie wskazówek o sposobie przygotowania publikacji do druku (Komunikat 2).

  30. kwietnia 2012    Ostateczny termin nadesłania kompletnych tekstów referatów w celu ich zrecenzowania.

  01. czerwca 2012    Przekazanie informacji o akceptacji referatu i sposobie prezentacji oraz przesłanie programu XIV Sympozjum (Komunikat 3).

  30. czerwca 2012    Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej.

 

MIEJSCE SYMPOZJUM

Hotel VESTINA,
ul. Promenada Gwiazd 30, 72-500 Międzyzdroje.