Wśród największych problemów Polski do rozwiązania wskazano ochronę środowiska (52 proc.). Największym wyzwaniem w tej sferze jest zanieczyszczenie powietrza (59 proc.), odpady (50 proc.) i problemy z wodą (34 proc.). Najczęściej wskazywanym powodem, dla którego warto chronić środowisko, jest troska o przyszłe pokolenia (73 proc.). Świadomość ekologiczna mieszkańców Polski uległa zmianie, jeśli chodzi o zachowania konsumenckie. Respondenci znacznie częściej niż w poprzednich latach zwracają uwagę na ograniczenie zużycia wody (ponad 90 proc. wskazań).

Stan środowiska w największym stopniu zależy od aktywności każdego z nas (69 proc.). Skąd czerpiemy wiedzę na temat środowiska naturalnego? Najpopularniejszy jest internet (72 proc.), telewizja (65 proc.) i prasa (27 proc.).

Ponad 75 proc. Polaków chce wydać więcej na “czystą” energię

Już ponad 95 proc. mieszkańców Polski deklaruje, że oszczędza energię w domu. Najczęściej wskazywanymi sposobami jej oszczędzania są: gaszenie świateł w nieużywanych pomieszczeniach, stosowanie energooszczędnych źródeł światła czy zakup energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego.

Jedna trzecia respondentów planuje podjęcie dodatkowych działań, które zwiększą efektywność energetyczną i umożliwią zmniejszenie rachunków za energię. Osoby te najczęściej planują zastosować odnawialne źródła energii. Ponad 3/4 badanych jest skłonnych wydać więcej na „czystą” energię, a odsetek ten jest prawie cztery razy wyższy od uzyskanego w 2018 r.

Ponad 30 proc. respondentów deklaruje, że planuje dodatkowe działania umożliwiające zwiększenie efektywności energetycznej. Jest to dotychczasowy najwyższy wynik ze wszystkich fal badania (najwyższy do tej pory wynik miał wartość 19 proc.). Mieszkańcy Polski częściej chcą postawić na odnawialne źródła energii w porównaniu do poprzedniej fali badania. Natomiast rzadziej na termomodernizację budynku i zastosowanie energooszczędnego oświetlenia.

6 na 10 Polaków zmieni kocioł na ekologiczne źródło

Najwięcej gospodarstw domowych korzysta z sieci ciepłowniczej, aby ogrzać swoje mieszkanie (31 proc). W 2020 r. znacznie wzrósł odsetek osób, gdzie głównym rodzajem ogrzewania jest gaz (28 proc.), a zmalał – węgiel (14 proc. – różnica o 21 p.p. w porównaniu z 2018 r.).

Ponad połowa osób korzystających z węgla lub pelletu/brykietu deklaruje chęć zmiany swojego dotychczasowego urządzenia grzewczego na bardziej ekologiczne źródło energii. W celu poprawy jakości powietrza badani najczęściej wskazywali, że należy wymienić stare piece węglowe na piece niskoemisyjne (54 proc.) oraz stosować odnawialne źródła energii (33 proc.). Osoby, które tego nie planują uzasadniają swój wybór tym, że jest to kosztowna inwestycja.

94 proc. badanych uważa zmiany klimatu za ważny problem

Siedmiu na dziesięciu mieszkańców Polski uważa zmiany klimatu za bardzo poważny problem, a co czwarty mieszkaniec uważa, że jest raczej ważny. Dwie trzecie badanych w ciągu ostatniego roku zauważyło prowadzone działania informacyjne i edukacyjne w zakresie ekologii i zmian klimatu.

Szczegółowe wyniki badań można znaleźć na stronie MKiŚ.

 

Redakcja GLOBEnergia