Płynna magma z wnętrza ziemi

Na Islandii realizowany jest jeden z najbardziej ambitnych projektów związanych z OZE. Ten mały północny kraj wynosi energię geotermalną na wyższy poziom poprzez wykorzystanie płynnej magmy z wnętrza ziemi, gdzie temperatury sięgają 1000oC. Gorąca magma jest w stanie wyprodukować 10 razy więcej energii elektrycznej niż typowe źródło geotermalne. W ramach projektu Iceland Deep Drilling Project płynna magma będzie czerpana z głębokości 5 kilometrów przy użyciu ogromnego wiertła o nazwie „Thor”.

Energia wiatru z drzew

Czerpanie energii wiatrowej z drzew początkowo wydaje się nie mieć większego sensu, jednak wystarczy poznać zasadę działania tego procesu, by przekonać się o jego logiczności. Tajemnicza siła generująca energię pochodzi ze sposobu, w jaki drzewa kołyszą się przy silnym wietrze. Jakiś czas temu naukowcy opublikowali wyniki badań, które pokazały, jak wibracje związane z ruchem drzew mogą zostać z powodzeniem zamienione w energię użyteczną. Koncept ten został zademonstrowany przy użyciu niewielkich drzewo-podobnych stalowych belek w kształcie litery L, obwiniętych polifluorkiem winylidenu (PVDF) – materiałem piezoelektrycznym. Mimo tego, że ilość energii elektrycznej, jaka została wyprodukowana była niewielka, wydajność może ulec zwiększeniu, jeśli naturalnych rozmiarów układ piezoelektryczny zostanie zbudowany w taki sposób, by współdziałać z dojrzałymi drzewami w naturalnych warunkach leśnych.

Bakterie i baterie błotne

Wzorując się na produkujących energię bakteriach, naukowcy z Uniwersytetu Harvarda zbudowali baterię, która jest zasilana zasadniczo błotem. Stworzenie baterii opartych na mikrobowym ogniwie paliwowym (MFC) stanowi przełom w magazynowaniu energii, który może okazać się pomocnym mieszkańcom państw, w których nie ma sieci elektroenergetycznych lub są one niestabilne, np. w niektórych regionach afrykańskich. Baterie MFC nie są kosztowne i mogą być tworzone z lokalnych zasobów. Bateria MFC jest wbudowana w kilkunastolitrowe wiaderko, wypełnione słoną wodą i mieszczące grafitową anodę oraz katodę z siatką drucianą, błoto, nawóz, jak również warstwę piasku, która działa na zasadzie bariery jonowej.

Szwedzkie odpady

W miarę jak stale wzrasta liczba ludności na świecie, rośnie też ilość wytwarzanych odpadów, co tworzy podwójne wyzwanie dla urbanistów, którzy poszukują źródeł energii odnawialnej oraz wydajnych procesów gospodarki odpadami. W Szwecji połączono te dwie rzeczy i kraj już teraz z powodzeniem wykorzystuje 99 % odpadów ze składowisk, które to śmieci wysyła do zakładów przetwarzania odpadów w energię. Rocznie połowa z 4,4 mln ton szwedzkich odpadów z gospodarstw domowych przechodzi przez procesy spalania, w wyniku czego pozyskiwana jest energia. Stosowane w Szwecji procesy przeróbcze są na tyle wydajne, że kraj dodatkowo importuje z państw sąsiadujących 800 tys. ton odpadów do swoich 32 zakładów przeróbczych.

„Żyjące” cegły

Czy Twój dom mógłby być generującą energię machiną? To całkiem możliwe, gdy zostanie zbudowany z „żyjących cegieł”, które korzystają z metabolicznej energii mikrobów w celu konwersji światła słonecznego, ścieków oraz powietrza w czystą energię. Podobnie jak w przypadku baterii MFC, owe „żyjące cegły” wykorzystują procesy naturalne do wytworzenia energii. Początkowe prototypy generują niewielkie ilości energii elektrycznej, niemniej jest to wystarczająca ilość, by zasilić lampę LED bądź inne małe urządzenie. Wynalazcy dążą do opracowania technologii, która pozwoliłaby na wybudowanie całych struktur z takich „bioreaktorowych ścian”.

kinetyczna latarnia uliczna

Latarnia uliczna wykorzystująca energię kinetyczną, źródło: Engadget

Kinetyczne latarnie uliczne z Las Vegas

Każdego roku miliony ludzi przechadza się chodnikami Las Vegas i niektóre z tych postawionych kroków generują energię elektryczną! Firma EnGoPLANET z Nowego Jorku gromadzi energię, która zwykle jest tracona w eterze, poprzez instalowanie specjalnych latarni ulicznych zasilanych kinetycznymi blokami energetycznymi wbudowanymi w chodniki. Te inteligentne światła uliczne  stanowią jeden z elementów większego planu, który zakłada uczynienie Las Vegas zeroemisyjnym miastem, zasilanym całkowicie z odnawialnych źródeł energii.

 

Opracowano na podstawie: Engadget

Zdjęcie główne: Engadget