Na dzień dzisiejszy już 6 WFOŚiGW zdecydowało się dołączyć do programu Prosument, z czego w tylko dwóch z programu mogą korzystać osoby fizyczne: w województwie zachodnio-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zdecydowały się dołączyć do programu Prosument:
  • Szczecin
  • Wrocław
  • Kraków
  • Gdańsk
  • Olsztyn
  • Rzeszów
Obecnie rozlokowano 75 040 000 PLN. Przypomnijmy, że budżet programu to 240 mln zł na dotacje i 560 mln zł na pożyczki, które rozlokowywane będą:

  • dla jednostek samorządu terytorialnego
  • środki przekazywane WFOŚiGW
  • środki przekazywane bankom z przeznaczeniem na dotacje

Ostatnim WFOŚiGW, który zdecydował się podpisać umowę w sprawie programu Prosument jest WFOŚiGW w Olsztynie, któremu przyznano ponad 5 mln zł na ten cel. Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Na ostatniej konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, zapewne dlatego, że osoby fizyczne również mogą pozyskać nawet 100 procentowe dofinansowanie do planowanych inwestycji.