Program Czyste Powietrze wymaga wielu usprawnień. 35 tysięcy podpisanych umów po roku działania programu to zdecydowanie za mało. Sektor Bankowy wyraził chęć podjęcia współpracy. Teraz Narodowy Fundusz uruchamia konsultacje społeczne, dotyczące pożyczek w programie Czyste Powietrze wydawanych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Ich celem, jest poznanie opinii potencjalnych beneficjentów, ocena sposobu dotychczasowego działania instrumentu jakim są pożyczki oraz sformułowanie wniosków i konkluzji.


Jak działała pożyczka w Czystym Powietrzu?

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie Czyste Powietrze, mogą skorzystać z dwóch form dofinansowania. Są to: bezzwrotne dotacje oraz niskooprocentowane pożyczki. Proponowane warunki pożyczki są z pozoru bardzo korzystne: niskie oprocentowanie WIBOR 12M + obecnie około 2,54% w skali roku, brak prowizji i innych kosztów kredytu.

Według założeń, pożyczki udzielane w ramach programu, miały wspomóc tych beneficjentów, którzy nie są w stanie zapewnić wkładu własnego na tę część kosztów, które nie będą wypłacone w formie bezzwrotnej. Wśród beneficjentów, którzy wnioskowali o pożyczkę, przeważają osoby o najniższym miesięcznym dochodzie netto na członka gospodarstwa domowego, czyli te, którym przysługuje poziom dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 80% lub 90%.

Celem pożyczek miało być pomostowe wsparcie beneficjentów Czystego Powietrza w dostarczeniu im płynności finansowej niezbędnej dla przeprowadzenia termomodernizacji oraz wymiany przestarzałych źródeł w ich domach. Okazuje się jednak, że prawie 60% beneficjentów, którzy w momencie składania wniosku byli zainteresowani pożyczką, po zapoznaniu się z wszystkimi wymaganymi dodatkowymi dokumentami i załącznikami wymaganymi do oceny zdolności kredytowej, z pożyczki ostatecznie zrezygnowali.

Co więcej, podczas rozpatrywania wniosków, dochodziło do tego typu absurdów,  że osoba potrzebująca pożyczki, z powodu braku możliwości zapewnienia wkładu własnego, musiała najpierw te środki zdobyć z innego źródła, np. zapożyczyć się w innej instytucji.

Uwagi

To tylko niektóre z powodów, które wykazały że ten instrument nie działa tak jak powinien. Konstrukcja pożyczki oraz działanie systemu spotkało się z licznymi uwagami ze strony wnioskodawców i beneficjentów programu Czyste Powietrze. Krytycznie podchodziły również organizacje pozarządowe, zajmujące się poprawą jakości powietrza w Polsce oraz Bank Światowy.

Narodowy Fundusz postanowił wziąć pod uwagę taki odzew i zdecydował się na zamówienie ewaluacji działania instrumentu pożyczkowego u osób, które zawodowo trudnią się wsparciem przyszłych beneficjentów programu Czyste Powietrze w pozyskiwaniu środków z tego programu.

Konsultacje społeczne

W związku z powyższym, NFOŚiGW uruchamia konsultacje społeczne, których celem jest umożliwienie osobom zainteresowanym udziałem w programie Czyste Powietrze, wzięcia udziału w ocenie sposobu dotychczasowego działania tego instrumentu, jak również w formułowaniu wniosków i konkluzji.

Uwagi można składać do końca października na adres mailowy: pozyczkiCzystePowietrze@nfosigw.gov.pl

Wygląda na to, że współpraca z Bankami w Czystym Powietrzu się uda. Więcej o tym przeczytaj TUTAJ.

A jak przebiegnie usprawnienie pożyczek od Wojewódzkich Funduszy?

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia