W efekcie aukcji na wsparcie dla OZE przeprowadzonych w listopadzie 2018 roku, do kręcących się już w Polsce wiatraków o mocy 5,9 GW, w tym i przyszłym roku dołączą kolejne farmy o mocy zainstalowanej blisko 1 GW.

Na rok 2019 zapowiadana jest kolejna aukcja, a szanse na uzyskanie rządowego wsparcia dostanie większość spośród gotowych do budowy projektów o łącznej mocy 3 GW. Za kilka lat do wiatraków na lądzie dołączą morskie farmy na Bałtyku, będące dzisiaj w fazie projektów. Pierwsze polskie morskie farmy wiatrowe zaczną produkować energię około roku 2025, a do roku 2040 planowane jest oddanie do eksploatacji ponad 10 GW mocy zainstalowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej.

Jakie efekty w skali makro przyniosą morskie farmy wiatrowe?

Źródło: PSEW

Szacuje się, że budowa 6 GW na Bałtyku stworzy 77 tys. miejsc pracy, wygeneruje ok. 60 mld PLN wartości dodanej do PKB. Za taką kwotę można wybudować 1540 dróg ekspresowych! Ponadto budowa wiatraków na morzu wygenerowałaby 15 mld PLN wpływów z tytułu podatków CIT i VAT.1 Za tyle można wybudować 7 stadionów narodowych!

Jak widać, mamy do czynienia z przedsięwzięciem niebagatelnym w skali całej polskiej gospodarki. Co więcej, cały taki łańcuch może także pracować na rzecz eksportu. Budowa silnej branży, pracującej na rzecz morskiej energetyki wiatrowej, wzmocni pozycję Polski, także na skalę regionalną.

offshore

Źródło: PSEW

Komponenty do morskich farm wiatrowych z Polski?

Po Danii, Niemczech i Polsce, morskie farmy wiatrowe będą budować też inne państwa regionu Morza Bałtyckiego. Przedsiębiorstwa działające w Polsce mogą dostarczyć do 50 proc. komponentów potrzebnych do zbudowania morskich farm wiatrowych. Obecnie większość tych podmiotów jest nastawiona na eksport, natomiast skala ich działalności mogłaby być zdecydowanie większa, gdyby otworzył się dla nich rynek krajowy. Co więcej, rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce będzie oznaczał konieczność kształcenia specjalistycznych kadr z wielu dziedzin, nie tylko technicznych. Otwiera to nowe perspektywy dla współpracy biznesu i świata nauki w zakresie projektów badawczych i edukacyjnych.

Offshore głównym kierunkiem rozwoju energetyki

W raporcie opublikowanych przez PSEW czytamy tezę, że w sprzyjających warunkach to właśnie morska energetyka wiatrowa będzie najważniejszym kierunkiem rozwoju sektora energetycznego w Polsce. Dla tradycyjnych firm energetycznych wiatr na morzu będzie sposobem na zmniejszenie udziału węgla w ich portfelu produkcyjnym, co na samym końcu przełoży się korzystnie na ceny dla odbiorców. Polepszy też ich sytuację finansową, bo morski wiatr będzie stabilnym źródłem dochodów, zwłaszcza, jeżeli podpisane zostaną odpowiednie kontrakty. Dla innych inwestorów będzie to po prostu dochodowy biznes, bo rozwijający się kraj będzie potrzebować coraz więcej energii elektrycznej.

Źródło: PSEW

Redakcja GLOBEnergia