Aktualności Aktualności

60 mln zł od NFOŚiGW na autobusy elektryczne w wiejskich szkołach!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

autobus

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zaprasza wiejskie samorządy, do ubiegania się o wsparcie zakupu autobusów elektrycznych i infrastruktury do ich ładowania. Celem programu Kangur, wspierającego bezpieczną i ekologiczną drogę do szkoły jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza przez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw w transporcie. Budżet programu wynosi 60 milionów złotych, z czego 40 mln zł dotyczy dotacji - bezzwrotnych form dofinansowania, a 20 mln zł na pożyczki.

Wysokość wsparcia

Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść maksymalnie do 95% kosztów kwalifikowanych, przy czym jego wysokość jest uzależniona od wielkości gminy oraz wysokości dochodów przypadających na jednego mieszkańca.

Na największe dofinansowanie mogą liczyć te gminy, w których liczba mieszkańców jest niższa lub równa 5 tys., a dochód przypadający na jednego mieszkańca jest mniejszy lub równy 620 zł. W takim wypadku intensywność dofinansowania może wynieść do 95%.

Na najniższe dofinansowanie mogą liczyć gminy, w których liczba mieszkańców wynosi powyżej 20 tys. W takim wypadku intensywność dofinansowania może wynieść do 30%. Jeżeli dochód przypadający na mieszkańca mieści się w przedziale 1000 -1200 zł, intensywność dofinansowania zwiększa się o dodatkowe 10% kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia. Jeżeli wskaźnik dochodów przekracza 1200 zł, dofinansowanie nie zostanie zwiększone.

Wsparcie finansowe w formie pożyczki, może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się wczoraj - 1.06 i potrwa do 30.06.2020 w przypadku dotacji i do 30.07. w przypadku pożyczki.

Wnioski można składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany w Generatorze: wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy oraz oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW.

Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Efekt pilotażu

Pilotaż programu Kangur odbył się w zeszłym roku. Jego efektem są umowy z czterema gminami – Gręboszów, Bobowa, Bielany i Godzianów – na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 9,4 mln zł, w tym 8,2 mln zł w formie dotacji.

Źródło: NFOŚiGW

https://globenergia.pl/piotr-wozny-odchodzi-z-nfosigw/