60 tys. mikroinstalacji przyłączonych w kwietniu! Czy to zainteresowanie net-billingiem?

Według danych PTPIREE w kwietniu 2022 r. Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych przyłączyli do sieci prawie 60 tys. mikroinstalacji!  Łączna liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD na koniec kwietnia 2022 wyniosła ponad 1 milion 66 tysięcy, a ich moc ponad 7,8 GW. Czy to oznacza tak duże zainteresowanie nowym systemem rozliczeń - net-billingiem?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

fotowoltaika

Od 1 kwietnia 2022 roku obowiązuje nowy system rozliczeń energii produkowanej w mikroinstalacji fotowoltaicznej, który dotyczy nowych prosumentów. Nowi prosumenci, czyli ci, którzy zgłosili swoje instalacje fotowoltaiczne po 1 kwietnia 2022 roku, po trzymiesięcznym okresie przejściowym automatycznie przejdą na net-billing. Data 1 kwietnia 2022 roku, a więc - koniec systemu opustów był określany jako przełomowy moment dla rynku mikroinstalacji prosumenckich, a nawet jako koniec fotowoltaiki prosumenckiej w Polsce. Pokazały to również liczby wysłanych do OSD zgłoszeń. Według danych przekazanych naszej redakcji przez spółkę PGE Dystrybucja S.A. - największego spośród OSD, w kwietniu bieżącego roku zgłoszono zaledwie 648 mikroinstalacji o łącznej mocy 4 292 kW. Z kolei na terenie zarządzanym przez Eneę w kwietniu 2022 roku zgłoszono tylko 1 019 instalacji.

60 tys. mikroinstalacji w kwietniu według PTPiREE

Według danych opublikowanych przez PTPiREE - Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej - stowarzyszenia zrzeszającego operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych oraz przesyłu, na koniec kwietnia 2022 roku łączna liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD wyniosła ponad 1 milion 66 tysięcy, a moc ponad 7,8 GW. W samym kwietniu 2022 roku przyłączono do sieci OSD ponad 59 tysięcy nowych mikroinstalacji o mocy ponad 520 MW. To więcej niż w styczniu i lutym 2022 roku, co można zaobserwować na poniższym rysunku. Skąd więc taka różnica w liczbach między zgłoszonymi a przyłączonymi mikroinstalacjami? Odpowiedzią jest czas na realizację zgłoszenia mikroinstalacji.

Liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD, źródło: PTPIREE

Zgłoszenie a przyłączenie mikroinstalacji

Pierwszym krokiem przy inwestycji w fotowoltaikę jest montaż instalacji fotowoltaicznej - po podpisaniu umowy z wykonawcą, ekipa montażowa wykonuje instalację fotowoltaiczną. Jeżeli podmiot dysponuje już przyłączem energetycznym, a więc obiekt jest podłączony do sieci elektroenergetycznej, a moc zainstalowanej mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa budynku, do przyłączenia mikroinstalacji do sieci wystarczy tzw. zgłoszenie. Trzeba je złożyć maksymalnie 30 dni przed planowanym uruchomieniem instalacji. Do zgłoszenia należy dołączyć odpowiednie załączniki wymagane przez dystrybutora. 

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, dystrybutorzy przyłączają mikroinstalację i na swój koszt zabudowują urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe – licznik dwukierunkowy, który mierzy energię pobraną z sieci i energię oddaną do niej. Jak widać, pomiędzy zgłoszeniem a przyłączeniem mikroinstalacji może minąć nawet miesiąc. 

To oznacza, że niewielka liczba zgłoszeń - widoczna na danych od operatorów, będzie widoczna w liczbie przyłączeń mikroinstalacji zapewne dopiero w maju 2022 r. Z kolei dobry wynik kwietniowy jest efektem bardzo dużej liczby zgłoszeń wysłanych do OSD w marcu. 

Kiedy odbuduje się zainteresowanie fotowoltaiką?

Firmy z branży fotowoltaicznej potwierdzają gwałtowny spadek zainteresowania montażami i są zgodne, że zainteresowanie odbuduje się na przełomie pierwszego i drugiego półrocza 2022 roku. Wynika to z dwóch kwestii. Pierwszą z nich jest to, że osoby, które planowały montaż fotowoltaiki do połowy tego roku, przyspieszyły swoją decyzję i zrealizowały inwestycje już do końca marca. Zdaniem ekspertów z branży, na początku drugiego półrocza uaktywni się grupa zainteresowanych, którzy nie byli w stanie zbudować swojej inwestycji do końca marca bieżącego roku.

Zobacz również