Drugi nabór do programu Mój Prąd został uruchomiony 13 stycznia rano, a już o 11:50 było złożonych 140 elektronicznych wniosków. W pierwszym naborze do NFOŚiGW wpłynęło łącznie około 30 tysięcy wniosków, a do 13 stycznia nie wszystkie zostały rozpatrzone. Wtedy Piotr Woźny szacował, że wszystkie zostaną w miarę możliwości rozstrzygnięcie w przeciągu dwóch tygodni.

Okazuje się, że wnioski, które wpłynęły w ostatnich dniach I naboru zawierały dużo błędów, a ich weryfikacja zablokowała pracę Narodowego Funduszu.

Trudności w rejestracji wniosków w Programie Mój Prąd

Według stanu na 6. lutego 2020 roku, 600 wniosków z drugiego naboru zostało ocenionych pozytywnie. Nie wydaje się to dużą liczbą, skoro już w ciągu pierwszej połowy pierwszego dnia naboru wpłynęło 140 wniosków elektronicznych.

Za przestój w rozpatrywaniu wniosków odpowiedzialna była duża liczba niekompletnych wniosków papierowych, które zostały złożone pod sam koniec pierwszego naboru, o czym poinformował Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW na swoim twitterze.

Kiedy trudności ustąpią?

Jak poinformował Piotr Woźny na swoim oficjalnym twitterze, według stanu na 6.02.2020 roku, 600 wniosków z drugiego naboru zostało pozytywnie ocenionych, a dotacje wkrótce zostaną wypłacone. Prawdopodobnie oznacza to, że przestój został już zażegnany.

Redakcja GLOBEnergia