6,2 mld euro – tyle wyniósł unijny deficyt UE w obrocie panelami PV w 2020 roku

Według najnowszych danych Eurostatu, w 2020 roku UE wydała 11,2 mld euro na import produktów związanych z bezemisyjnymi źródłami energii z państw spoza UE – mowa o turbinach wiatrowych, panelach fotowoltaicznych i biodieslu. Jednocześnie UE wyeksportowała do krajów spoza UE te same komponenty o wartości około połowy tej kwoty, czyli 5,8 mld euro. Na przestrzeni ostatnich lat szczególnie uderzający okazał się gwałtowny wzrost importu paneli PV.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Ośrodek statystyczny podaje, że w zeszłym roku UE zaimportowała z krajów spoza Unii panele fotowoltaiczne o wartości 8,0 mld euro, biodiesel o wartości 2,9 mld euro i turbiny wiatrowe o wartości 0,3 mld euro. Wartość importu paneli słonecznych i biodiesla była znacznie wyższa niż odpowiadająca wartość unijnego eksportu tych towarów do krajów spoza UE - wartość eksportu wyniosła odpowiednio 1,8 mld euro i 1,6 mld euro. Z kolei wartość eksportu turbin wiatrowych do krajów spoza UE była znacznie większa niż wartość importu i uplasowała się na poziomie 2,3 mld euro.

W porównaniu z 2015 rokiem, wartość importu paneli PV z zeszłego roku wzrosła o około 60 proc., co przedstawia poniższy wykres.

Jak słusznie zauważył PV Magazine, z danych Eurostatu wynika, że w 2020 roku UE odnotowała deficyt w handlu panelami PV w wysokości 6,2 mld euro. Około 75 proc. modułów PV importowanych do UE w zeszłym roku pochodziło z Chin. Jest to spore wyzwanie dla europejskich producentów, którzy mają ambicje uniezależnienia się od azjatyckich komponentów. Niemiecki producent Meyer Burger znalazł się wśród europejskich firm, które w tym roku otworzyły nowe zakłady produkcyjne. Ponadto około 6 proc. modułów słonecznych importowanych przez UE w 2020 roku pochodziło z Malezji, 4 proc. z Japonii, a 3 proc. z Korei Południowej, przy czym na Tajwan, USA i Wielką Brytanię przypadało po 2 proc. importu.

Europejski przemysł PV widzi szansę na rozbudowę rodzimych zdolności produkcyjnych w momencie gdy azjatyckie łańcuchy dostaw zostały zachwiane, najpierw przez pandemię Covid-19, a następnie przez gwałtowny wzrost popytu po pandemii, którego firmy przewozowe i producenci nie byli w stanie zaspokoić. Instrumenty takie jak planowany przez UE mechanizm dostosowania na granicach cen w związku z emisją dwutlenku węgla (CBAM), który “karałyby” importowane panele za ich ślad węglowy, mają na celu dalsze pobudzenie europejskiej produkcji energii słonecznej.

Eksportujemy najwięcej turbin wiatrowych

W 2020 roku wartość eksportu turbin wiatrowych i paneli słonecznych z UE spadła odpowiednio o 1 proc. i 40  proc. w porównaniu z 2015 rokiem. Natomiast wartość eksportu biodiesla wzrosła o 150 proc. w porównaniu z 2015 rokiem.

Wśród głównych rynków eksportowych w segmencie paneli PV wyprodukowanych w Europie znalazły się również Chiny z około 8 proc. udziałem w dostawach. Stany Zjednoczone były głównym rynkiem zbytu dla europejskich producentów paneli fotowoltaicznych (18 proc.). 14 proc. przesyłek zostało skierowanych do Singapuru, 11 proc. do Wielkiej Brytanii i 7 proc. do Szwajcarii. Na Malezję i Tajwan przypadło po 6 proc. rynku eksportowego.

Źródło: PV-Magazine, Eurostat,

Zobacz również