Według opublikowanych niedawno statystyk Urzędu Regulacji Energetyki, tylko około 62 MW nowych mocy przybyło w odnawialnych źródłach energii w pierwszym półroczu 2017 roku.

Dużo mniejszy wzrost, niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku

Jak wskazują dane URE na koniec czerwca 2017 roku moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii wyniosła 8,478 GW. Oznacza to, że w pierwszym półroczu przybyło tylko ok. 62 MW mocy w tego typu źródłach. Warto zauważyć, że w analogicznym okresie roku ubiegłego przybyło 1,271 GW nowych mocy OZE, czyli ponad dwudziestokrotnie więcej.

Wzrost popularności energii z biomasy

Najwięcej nowych mocy w pierwszym półroczu 2017 r. przybyło w źródłach biomasowych – 42 MW, następne są elektrownie wiatrowe – 17 MW.  Stało się tak pomimo uchwalenia niekorzystnej dla energetyki wiatrowej tzw. ustawy odległościowej, wymuszającej instalowanie elektrowni wiatrowych w znacznych odległościach od budynków mieszkalnych. Warto zwrócić uwagę, że w pierwszym półroczu ubiegłego roku to inwestycje w farmy wiatrowe przyczyniły się do dużego przyrostu źródeł OZE, wówczas powstały elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 1,078 GW. Również źródła biomasowe w pierwszym półroczu 2016 roku odnotowały zdecydowanie większy przyrost mocy, niż w tym roku, bo 150 MW.

Zmiany na polskim rynku energii odnawialnej

W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku najwięcej nowych  mocy  w sektorze OZE przybyło w segmencie elektrowni biomasowych  – aż 42,16 MW. Na koniec I półrocza br. łączna moc elektrowni biomasowych w Polsce wynosiła 1 323,225 MW, a jej udział w mocy zainstalowanej elektrowni na odnawialne źródła energii w Polsce sięgnął 15,6 procent.  Ponadto w I półroczu br. według danych URE wzrosła moc elektrowni wiatrowych – o około 17 MW, elektrowni słonecznych – o niespełna 3 MW, źródeł biogazowych – o około 1,6 MW. Spadła natomiast moc zainstalowana elektrowni wodnych – o niespełna 1,3 MW.  Na koniec I półrocza br. w strukturze OZE w Polsce pod względem mocy zainstalowanej nadal dominowały elektrownie wiatrowe – 68,7 proc. (5 824,421 MW). Pozostaje nadzieja, że pomimo niekorzystnych regulacji prawnych wciaż utrzymają dominującą pozycję.  Na drugim miejscu znalazły się źródła biomasowe ze wspomnianym już udziałem około 15,6 proc., a na trzecim elektrownie wodne z udziałem około 11,7 proc. (992,737 MW).

Dane publikowane przez URE obejmują instalacje, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, a także wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (rejestr wytwórców energii w małej instalacji) lub wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego Prezesa Agencji Rynku Rolnego (rejestr wytwórców biogazu rolniczego), a także mikroinstalacje, wnioskujące o wydanie świadectw pochodzenia.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Redakcja GLOBEnergia