W II kwartale 2020 roku, podobnie jak w poprzednich kwartałach widoczny był dalszy wzrost zainteresowania nowoczesnymi, zaawansowanymi urządzeniami grzewczymi zasilanymi energią elektryczną takimi jak pompy ciepła i nowoczesne kotły grzewcze przepływowe. Wzrost dotyczył także elektrycznych podgrzewaczy do ciepłej wody użytkowej, zarówno przepływowych, jak i pojemnościowych.

Rewelacyjny wynik powietrznych pomp ciepła

W II kwartale 2020 roku pompy ciepła odnotowały znaczące wzrosty sprzedaży które ogólnie można szacować na poziomie ok. 62%, co jest rewelacyjnym wynikiem. Tradycyjnie, największe wzrosty odnotowano w przypadku powietrznych pomp ciepła, gdzie wzrosty w skali kwartalnej były nawet dwukrotne.

W II kwartale 2020 roku ponownie wzrosło zainteresowanie pompami do ciepłej wody użytkowej gdzie odnotowano wzrosty na poziomie prawie 40% w porównaniu do II kwartału 2019. Dla przypomnienia, w I kwartale 2020 roku odnotowano ok. 20% spadku.

Stabilizacja gruntowych pomp ciepła

Pompy gruntowe w II kwartale 2020 roku odnotowały pewnę stabilizację, przy 1% spadku w porównaniu do I kwartału 2020. Biorąc pod uwagę koszty wykonania takiej instalacji, stabilizacja jest dobrym wynikiem w tej grupie produktowej.

Oczywiście w ramach poszczególnych grup pomp ciepła widoczna była duża rozbieżność w wynikach sprzedaży, w zależności od rodzaju pompy gdzie miały miejsce zarówno spektakularne wzrosty jak i duże spadki.

Tradycyjnie największe wzrosty sprzedaży były zauważalne w grupie nierewersyjnych powietrznych pomp ciepła, gdzie wzrosty osiągnęły poziom ponad 70%, a w przypadku pomp ciepła typu split nawet ponad 90%!

Sprzedaż rośnie!

Stabilna tendencja wzrostowa w grupie pomp ciepła jest wynikiem konsekwentnie prowadzonej polityki informacyjnej i promocyjnej zarówno w Polsce jak i w innych krajach UE. Wzrasta także zainteresowanie pompami ciepła jako urządzeniami pracującymi w układach hybrydowych z gazowymi kotłami grzewczymi gdzie wzrost takich układów jest na poziomie trzykrotnym. Rośnie również zainteresowanie fotowoltaiką jako źródłem zasilania. Instalacje fotowoltaiczne są coraz częściej stosowane w układach z pompami ciepła.

Tradycyjne ogrzewanie elektryczne

W wypadku kotłów elektrycznych widoczny jest dalszy wzrost zainteresowania tą technologią z uwagi na łatwość montażu i niskie koszty instalacji. Dynamika sprzedaży w II kwartale 2020 roku była nieco niższa niż w poprzednim kwartale i osiągnęła poziom ok. 10%.

Ogólnie można przyjąć że w wypadku urządzeń grzewczych i urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej zasilanych energią elektryczną wzrost rynku w II kwartale 2020 roku osiągnął poziom 5%.

SPiUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych