Od początku tego roku Inspekcja Handlowa sprawdza jakość i oznakowanie kotłów na paliwo stałe. Kontroli podlegają kotły dostępne w sieciach handlowych, u producentów oraz w ofertach internetowych. Dzięki weryfikacji kotłów sprzedawanych m.in. na Allegro, OLX, sprzedajemy.pl, lento.pl, gumtree.pl, gratka.pl, od początku 2020 roku do połowy września pracownicy UOKiK oraz Inspekcji Handlowej zakwestionowali aż 6 428 aukcji, na których sprzedawcy oferowali kotły niezgodne z wymaganiami! Dzięki interwencjom oferty zostały usunięte.

Badania laboratoryjne

Jak podaje UOKiK, od początku roku do połowy września inspektorzy Inspekcji Handlowej skontrolowali 319 modeli kotłów na paliwo stałe dostępnych w dystrybucji – w większości przypadków oceniali załączoną dokumentację. 25 modeli kotłów Inspektorzy skierowali do badań laboratoryjnych. 7 z nich nie spełniło wymagań ze względu m.in. na zawyżony poziom emisji pyłu, tlenków azotu lub tlenku węgla albo zawyżoną deklarowaną klasę sezonowej efektywności energetycznej.

Czyste powietrze, zdrowie i bezpieczeństwo polskich konsumentów jest naszym priorytetem. Intensyfikujemy działania kontrolne, których celem jest wyeliminowanie z rynku tak zwanych „kopciuchów”. Do końca roku planujemy laboratoryjnie zbadać jeszcze 25 modeli kotłów. – powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Efekty kontroli

Jeżeli podczas przeprowadzania badań laboratoryjnych okaże się, że kocioł na paliwo stałe nie spełnia obowiązujących parametrów, Prezes UOKiK może nakazać wycofanie go z rynku. W takim wypadku, kocioł musi zostać również odinstalowany z domów konsumentów, którzy go zakupili, a producent ma obowiązek urządzenie zutylizować na swój koszt oraz odkupić konsumentowi nowe urządzenie. Do tej pory wszczęto 11 postępowań administracyjnych w sprawie wprowadzonych do obrotu 59 modeli kotłów na paliwo stałe niespełniających wymagań, które dotyczyły kwestii dokumentacji, np. źle sporządzonej deklaracji zgodności oraz niepełnych informacji bądź ich braku w instrukcjach użytkowania i montażu, a także niezgodności stwierdzonych podczas badań.

Do tej pory 45 przedsiębiorców podjęło dobrowolne działania naprawcze i uzupełniło wymagane i brakujące informacje w dokumentacji.

Jak powiedział Prezes UOKiK, cały czas trwają wzmożone kontrole w sklepach, podczas których inspektorzy sprawdzają m.in. rzetelność informowania konsumentów oraz spełnienie wymogów prawnych w dokumentacji technicznej, deklaracji zgodności, oznakowanie CE, etykiety energetyczne.

Na co zwrócić uwagę?

UOKiK zachęca konsumentów, którzy decydują się na zakup kotła na paliwo stałe, by sprawdzali znak CE, wykonanie i wyposażenie kotła, materiały z jakich wykonano komorę kotła, rodzaj paliwa oraz sposób jego podawania i spalania, sprawność, pojemność komory zasypowej, sposób czyszczenia, piktogramy ostrzegawcze, zrozumiałą instrukcję obsługi etykietę energetyczną oraz kartę informacyjną produktu.

Warto pamiętać, że w przypadku zakupu pozaklasowego kotła, może się okazać, że zgodnie z uchwałami antysmogowymi obowiązującymi na terenie większości województw, kocioł trzeba będzie w niedalekiej przyszłości zdemontować i zakupić nowy.

Redakcja GLOBEnergia