FORUM TECHNOLOGII – EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
7 III 2013 r., Warszawa
Organizator: CBE Polska

Zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowym „Forum technologii – efektywność energetyczna”, które odbędzie się 7 marca 2013 roku, w Warszawie. Wydarzenie będzie ukoronowaniem ponad dwuletniego cyklu organizowanych przez Zespół CBE Polska spotkań na temat rożnych aspektów związanych z efektywnością energetyczną, w których łącznie uczestniczyło ponad 3.500 ekspertów z szeroko pojętej branży energetycznej i w które zaangażowało się około pół tysiąca podmiotów związanych z sektorem.
Zgodnie z zapewnieniami Organizatora, w trakcie Forum zostaną omówione najnowsze możliwości i propozycje podniesienia efektywności energetycznej. Krajowi i zagraniczni eksperci podzielą się doświadczeniem związanym ze sprawdzonymi rozwiązaniami i technologiami efektywnościowymi. Wydarzenie będzie miało konwencję konferencyjno-wystawienniczą, a jest dedykowane przede wszystkim problemom energetyki wytwórczej. Podczas Forum zaprezentują się liderzy w zakresie:

– wytwarzania energii i ciepła

– maszyn i urządzeń elektrycznych

– przewodów i łączników

– systemów sterowania i kontroli

– automatyki i robotyki

– budownictwa i remontów

– ochrony środowiska i technologii niskoemisyjnych

FTEE zapowiedź dla patronów

 
Wydarzenie zostanie zainaugurowane wystąpieniem przedstawiciela Komisji Europejskiej, Pana Krzysztofa Gierulskiego. Ekspert omówi działania KE w zakresie efektywności energetycznej, a także odpowie na pytania uczestników Forum. Zasadnicza część Forum będzie składała się z trzech bloków tematycznych, poświęconych kolejno przedprodukcji, produkcji i postprodukcji. Forum zostanie zwieńczone debatą ekspercką, w której udział wezmą m.in. przedstawiciele spółek energetycznych oraz stowarzyszeń i instytucji branżowych. Wszystkie osoby zainteresowane aktualnie dostępnymi rozwiązaniami na „mapie efektywnościowej” zapraszamy 7 marca 2013 do Warszawy. Spotkanie ma charakter niekomercyjny, a zainicjowane zostało z myślą o wymianie doświadczeń i skojarzeniu partnerów biznesowych.
Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znaleźć można na stronie internetowej: