25 kwietnia 2015 zostało opublikowane zawiadomienie, że zbliża się termin wygaśnięcia niektórych środków antydumpingowych na chińskie urządzenia.

 
Dotyczy to krzemowych modułów fotowoltaicznych i ogniw sprowadzanych z Chińskiej Republiki Ludowej. 
 
Producenci unijni mogą złożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu. Wniosek ten musi zawierać wystarczające dowody na to, że wygaśnięcie środków prawdopodobnie doprowadziłoby do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody.  Wniosek może być złożony w dowolnym terminie od dnia opublikowania zawiadomienia, lecz nie później niż trzy miesiące przed datą wygaśnięcia ceł, czyli przed 7 grudnia 2015.
 
Jeżeli Komisja postanowi dokonać przeglądu środków, importerzy, eksporterzy, przedstawiciele państwa wywozu oraz producenci unijni będą mieli możliwość rozwinięcia, odparcia lub skomentowania argumentów przedstawionych we wniosku o wszczęcie tego przeglądu.
Nie tylko Unia Europejska postanowiła bronić swoich producentów przed potopem chińskich komponentów do instalacji PV. Podobne decyzje podjęła między innymi Kanada. Australia również rozważa takie działanie. Podczas gdy UE chce bronić swoich producentów, EPIA wnosi o wolny rynek dla energetyki słonecznej. 
 

EPIA wzywa do wolnego rynku energetyki słonecznej- tutaj 

Co to są cła antydumpingowe i co grozi za ich omijanie? – tutaj