Podczas posiedzenia sejmowej komisji energii i skarbu państwa, szef tego resortu, Krzysztof Tchórzewski poinformował o powołaniu nowego Ministerstwa Energii.

Ministerstwo Energii powstało wskutek nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, która wprowadziła trzy nowe działy: energia, gospodarka złożami kopalin oraz żegluga śródlądowa.

Ministerstwo działa od 7 grudnia 2016r. Na razie formalnie w nowym resorcie – oprócz Krzysztofa Tchórzewskiego – zatrudniony jest sekretarz stanu odpowiedzialny za sprawy górnictwa, wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

Kto będzie stanowił Ministerstwo Energii?
Jak zapewnia Krzysztof Tchórzewski, do nowego ministerstwa trafią przede wszystkim obecni pracownicy resortu gospodarki, skąd przechodzą całe departamenty. Do Ministerstwa Energii trafi też grupa z resortu skarbu i niewielka grupa pracowników Ministerstwa Środowiska.

Premier powoła dodatkowo pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, który przejmie uprawnienia skarbu państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego. Warto wspomnieć, że do tej pory takie zadania należały do Ministra Gospodarki.