Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało o planowanym budżecie przeznaczonym na energetykę. Dotychczas na lata 2007 – 2013 kwota ta wynosiła 7 mld zł, i jej wysokość ma pozostać na podobnym poziomie w przyszłych latach. By spełnione zostały założenia pakietu klimatycznego (tzw. 3×20) główne wsparcie ma przypaść na rozwój technologii przyjaznych środowisku, niskoemisyjnych i energooszczędnych. Zwiększone finansowanie z budżetu UE przewidziane jest także na zwiększenie efektywności energetycznej, rozwój inteligentnych sieci niskiego i średniego napięcia oraz na kogenerację. Wsparcie powyższych działań ma na celu spełnienie wymogów zwiększenia efektywności energetycznej i udziału OZE o 20% i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 20% w krajach członkowskich UE.  

Ostateczne potwierdzenie wielkości finansowania z budżetu Unii Europejskiej nastąpi po negocjacjach z Komisją Europejską.
 
Źródło: Centrum Informacji o Rynku Energii