ABB podpisał kontrakt o wartości około 700 milionów dolarów z niemieckim operatorem sieci transmisyjnej.

Kontrakt obejmuję dostawę połączenia energetycznego 800 MW, za pośrednictwem którego do niemieckiej sieci energetycznej na lądzie przyłączonych zostanie więcej morskich farm wiatrowych z grupy DolWin1, zlokalizowanych na Morzu Północnym.
ABB zastosuje technologię przesyłu energii elektrycznej HVDC Light (prąd stały wysokiego napięcia) do przesyłu prądu z farmy wiatrowej Borkum West II 400 MW i innych farm, które mają zostać wybudowane w pobliżu. Farmy wiatrowe będą podłączone do znajdującej się na morzu stacji konwertorowej, która za pośrednictwem podmorskich i podziemnych kabli wysokiego napięcia do przesyłu prądu stałego o długości 165 kilometrów, prześle prąd do lądowej stacji HVDC w Dörpen, znajdującej się na północno-zachodnim wybrzeżu Niemiec. Przesył prądu o napięciu 320 kV będzie przesyłem o najwyższym dotychczas napięciu przy użyciu kabli HVDC.
ABB będzie odpowiedzialna za inżyniering systemu obejmujący projekt, dostawy i instalację platformy morskiej oraz morskich i lądowych stacji konwertorowych. Firma dostarczy i zainstaluje również systemy morskich i lądowych kabli.
Systemy przesyłu HVDC Light oferują liczne korzyści środowiskowe, takie jak neutralne pole elektromagnetyczne, bezolejowe kable i kompaktowe stacje konwertorowe. To idealne rozwiązanie do łączenia oddalonych wiatrowych farm morskich z sieciami energetycznymi na stałym lądzie, pokonujące ograniczenia sieci, a także te wynikające z przesyłu prądu na duże odległości, jednocześnie zapewniając solidną pracę i minimalne straty energetyczne.
Realizacja projektu ma się zakończyć w 2013 roku. Dzięki włączeniu energii pochodzącej z wiatru do sieci i zastąpieniu w ten sposób energii pochodzącej z paliw kopalnych, uda się uniknąć emisji trzech milionów ton dwutlenku węgla rocznie. Obecnie Niemcy pokrywają około ośmiu procent ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczna właśnie energią pochodzącą z wiatru. Zamierzają podwoić ten wynik do 2020 roku.
Jest to drugie połączenie typu HVDC Light pomiędzy farmą wiatrowa na morzu a siecią na lądzie, które ABB dostarczyła w Niemczech. Pierwsze powstało w ramach projektu BorWin1, najbardziej oddalonej od brzegu morskiej farmy wiatrowej na świecie.

źródło: www.abb.com