Mikroinstalacja fotowoltaiczna to instalacja o mocy do 50 kWp produkująca energię elektryczną z promieniowania słonecznego. Najczęściej są to systemy zamontowane na dachach budynków, ale zdarzają się też instalacje montowane na gruncie.

Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce rośnie bardzo dynamicznie, chociaż warto wiedzieć, że istnieją one na polskich dachach od niespełna sześciu lat.

75 mikroinstalacji fotowoltaicznych dziennie!

Pierwsze mikroinstalacje produkujące energię elektryczną na cele użytkowe pojawiły się w 2013. Pod koniec 2013 roku było ich w polskim systemie elektroenergetycznym niespełna 40. Największy boom miał miejsce na przełomie lat 2015-2016. Rynek tych systemów rok do roku odnotowuje znaczne wzrosty. W 2018 roku przybyło łącznie więcej mikroinstalacji PV, niż było przyłączonych łącznie we wszystkich poprzednich latach.

W 2018 roku do sieci zostało przyłączonych ponad 27 000 nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 164 MWp.

To oznacza, że w 2018 roku, dziennie powstawało 75 mikroinstalacji. Pod względem mocy, co 5 dni przybywał w systemie elektroenergetycznym kolejny 1 MW mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych.

Dla porównania w 2013 roku, instalowano jedną instalację na 9 dni.

Tauron i PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. liderem

Najwięcej mikroinstalacji PV zostało przyłączonych przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. oraz przez Tauron. Na obszarze działania wymienionych dwóch operatorów sieci łącznie przyłączonych zostało niemal dwa razy więcej instalacji niż przez Enea i Energa Operator.

Łącznie w polskim systemie elektroenergetycznym pracuje już ponad 55 000 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Ich skumulowana moc na koniec 2018 roku to 339,5 MW. Stanowi to ok. 69% mocy w fotowoltaice w Polsce.

Mikroinstalacje a polski system elektroenergetyczny

Moc zainstalowana w polskim systemie elektroenergetycznym regularnie rośnie, podobnie jak krajowe zużycie energii. Moc mikroinstalacji fotowoltaicznych stanowi 0,77% mocy zainstalowanych w polskim systemie, a ich udział w pokryciu krajowego zapotrzebowania na energię stanowi 0,19%.

Ze statystycznego punktu widzenia, ekspansja rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych jest wyraźnie widoczna. Od dwóch lat nie musimy już bowiem podawać udziału mikroinstalacji w systemie elektroenergetycznym na poziomie promili.

Spadek cen mikroinstalacji i dodatkowe zachęty

Przyczyn ekspansji instalacji fotowoltaicznych na polskim rynku jest wiele. Jedną z nich i zapewne najbardziej oczywistą jest regularny spadek ich cen. W 2018 roku, średni koszt budowy 1 kWp mikroinstalacji fotowoltaicznej wynosił 4 350 zł netto, czyli o około 460 zł mniej niż w poprzedzającym go roku.

Obowiązujący w Polsce net metering, czyli system rocznego bilansowania pomiędzy energią wyprodukowaną a otrzymaną z sieci dodatkowo zachęca do inwestycji w takie systemy. Nie zapominajmy też o możliwości odpisu podatkowego od instalacji PV i o zapowiedziach wzrostu cen energii.

Te wszystkie aspekty napawają branżę optymizmem. Z drugiej strony, branża stoi przed wyzwaniem – zaczyna brakować wykwalifikowanej kadry specjalistów, monterów i projektantów. Ale to temat na kolejny artykuł.

Źródło danych: SBF POLSKA PV, GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia