I kwartał 2020 roku przebiegał z pewnymi wyjątkami pozytywnie jeśli chodzi o sprzedaż praktycznie większości grup produktowych urządzeń grzewczych i elementów instalacyjnych. Wzrosty dotyczyły przede wszystkim nowoczesnych urządzeń grzewczych spełniających warunki ekoprojektu i niskoemisyjności. Szczególnie dobry wynik osiągnęła sprzedaż pomp ciepła!

Rewelacyjny wynik pomp ciepła

W I kwartale 2020 roku pompy ciepła odnotowały znaczące wzrosty sprzedaży, które ogólnie można szacować na ok. 75% co jest rewelacyjnym wynikiem!

Tradycyjnie największe wzrosty odnotowano w pompach powietrznych, gdzie wzrosty zarówno w skali kwartalnej były dwukrotne, a w niektórych grupach nawet niemal trzykrotne!

W I kwartale 2020 roku ponownie zmniejszyło się zainteresowanie pompami do ciepłej wody użytkowej, gdzie jeszcze w III kwartale 2019 roku wzrosty były na poziomie prawie 30% w porównaniu do poprzedniego kwartału, podczas gdy w I kwartale 2020 roku odnotowano już ok. 20% spadku.

Pompy gruntowe w I kwartale 2020 roku odnotowały widoczny ponad 50% wzrost w grupie pomp rewersyjnych, ale ok. 15% spadek w grupie pomp nierewersyjnych do ogrzewania. Dla całej grupy pomp gruntowych, jest to dobry wynikiem jeżeli weźmie się pod uwagę koszty wykonania takiej instalacji.

Oczywiście w ramach poszczególnych grup pomp ciepła była duża rozbieżność w wynikach sprzedaży w zależności od rodzaju pompy. Na rynku można było zaobserwować zarówno spektakularne wzrosty jak i duże spadki. Stabilna tendencja wzrostowa w grupie pomp ciepła jest wynikiem konsekwentnie prowadzonej polityki informacyjnej i promocyjnej zarówno w Polsce jak i w innych krajach UE.

Wzrasta także zainteresowanie pompami ciepła jako urządzeniami pracującymi w układach hybrydowych z gazowymi kotłami grzewczymi. Wzrost sprzedaży tego typu układów w I kwartale 2020 roku był ponad trzykrotny. Fotowoltaika jako źródło zasilania jest również coraz częściej stosowana w układach z pompami ciepła.

Co napędza rynek?

Pierwszy kwartał roku to tradycyjny okres podwyżek cen przez producentów dla całej branży i tworzenia zakupów magazynowych urządzeń po starych cenach, co miało także przełożenie na wyniki osiągnięte w I kwartale.

Wyjątkowo ciepła zima spowodowała, że pod koniec roku nie było przestojów spowodowanych niskimi temperaturami i opadami śniegu i prace instalatorskie mogły przebiegać bez zakłóceń.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, trzonem rozwoju rynku urządzeń grzewczych były w dalszym ciągu wymiany starych urządzeń na nowe w ramach walki z niska emisją na poziomie lokalnym. W dalszym ciągu rynek oczekuje na usprawnienie działania systemu programu Czyste Powietrze NFOŚiGW co ma nastąpić w maju.

W dalszym ciągu podstawą działań antysmogowych były programy unijne zarządzane przez lokalne samorządy.

Zagrożenia

Negatywnym skutkiem ubocznym programów dotacyjnych jest fakt, że inwestorzy prywatni stali się bardzo wrażliwi na programy dotacji – często wstrzymują swoje inwestycje w oczekiwaniu na nowy program dotacyjny. Widać to szczególnie w wypadku kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, ale także coraz częściej w wypadku pomp ciepła.

SPiUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych