Zdecentralizowana obywatelska energetyka odnawialna powinna być  politycznym priorytetem, jeżeli dąży się do wdrożenia nowej polityki energetycznej. 

 
Obywatele potrzebują wsparcia, nie tylko finansowego, ale również tego administracyjnego.  Jeżeli takie będzie, to oczywiście wszystkie cele stawiane nam przez Unię Europejską będą miały szansę być szybciej i w powodzeniem realizowane.  Czy decydencie odsunęli już przeszkody biurokratyczne i ułatwiają nam, obywatelom dostęp do rynku nowych technologii?  Co powinno być podstawą polityki energetycznej?
 
Nad tym problemem pochyla się Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego i Sekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego. 
 
1. Proste, szybkie i przystępne cenowo procedury administracyjne 
2. Rozsądne koszty przyłączenia instalacji energetyki obywatelskiej do sieci i czas oczekiwania na to przyłączenie 
3. Punkty doradztwa dla drobnych inwestorów, na każdym etapie inwestycji
4. Pierwszeństwo wprowadzania do sieci energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
5. Zwolnienie z takich procedur jak wymóg bezpośredniej sprzedaży, które są nieproporcjonalnym obciążeniem biurokratycznym, kosztami i źródłem niepewności.
6. Taryfy gwarantowane główną formą wsparcia dla obywatelskiej energetyki odnawialnej. 
7. Opomiarowanie netto, inteligentne sieci i większe pojemności magazynowe jako sposób na efektywne zarządzanie energią
8. Koniec stawiania dużych scentralizowanych producentów w korzystniejszym położeniu i zmniejszenie konkurencji może ponadto prowadzić do wzrostu cen po stronie konsumenta.
 
Jak wynika z opracowanego raportu, społeczeństwo obywatelskie jest sfrustrowane brakiem zainteresowania  i uznania decydentów politycznych dla zdecentralizowanych producentów energii. Według przedstawicieli społeczeństwa  obywatelskiego, aukcje są atakiem na cały sektor energetyki obywatelskiej i stawiają w korzystnej sytuacji większych, scentralizowanych producentów. 
 
Źródło: 
Odmienić przyszłość energetyki. Społeczeństwo obywatelskie jako główny podmiot produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 
Analiza EKES-u