Rusza ostatni z 17 programów Funduszy Norweskich dla Polski. „Dobre dla biznesu, dobre dla środowiska” to hasło przewodnie 80-milionowego programu, przeznaczonego dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

„Innowacje w zakresie zielonych technologii” umożliwią polskim przedsiębiorstwom przekształcanie się w podmioty bardziej przyjazne środowisku.

Program ma na celu rozwój zielonych przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności na rynku, w tym m.in. rozwój proekologicznych produktów i usług, opracowanie, wdrożenie i inwestycje w innowacyjne, przyjazne środowisku technologie, rozwój i wdrożenie proekologicznych procesów produkcyjnych, a także tworzenie „zielonych” miejsc pracy i działania podnoszące świadomość ekologiczną.

Program jest skierowany do polskich małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą realizować projekty w partnerstwie z przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi lub klastrami – zarówno polskimi, jak i norweskimi. Minimalna/maksymalna kwota dotacji wynosi 170 000/1 500 000 euro.  
„Ten program jest korzystny zarówno dla biznesu jak i dla środowiska. Umożliwi on polskim i norweskim firmom współpracę, dzięki której zwiększą swą konkurencyjność na rynku unijnym, wykorzystując ogromny potencjał sektora zielonych technologii w Europie” – powiedział Ambasador Norwegii w Polsce, Karsten Klepsvik.
„Spodziewamy się dużego zainteresowania Programem wśród polskich przedsiębiorców. Zapotrzebowanie na innowacyjne, pro-środowiskowe inwestycje jest wciąż znaczące. Możliwość korzystania z wiedzy i doświadczeń podmiotów z Norwegii będzie z całą pewnością dodatkowo zachęcać firmy do sięgnięcia po oferowane wsparcie. Program ma ogromne szanse zaowocować wieloma ambitnymi i wartościowymi projektami służącymi nie tylko rozwojowi sektora MŚP, ale także ochronie środowiska” – powiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Marcin Kubiak
Operatorem programu jest Innovation Norway, państwowa jednostka podlegająca norweskiemu Ministerstwu Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa oraz władzom samorządowym w Norwegii.
Uruchomieniu programu będzie towarzyszyć seria warsztatów informacyjnych w:
– Lublinie (19.02)
– Krakowie (20.02)
– Gdańsku (25.02)
– Poznaniu (26.02)
– Wrocławiu (27.02) 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu:

O Funduszach Norweskich:
Fundusze Norweskie to bezzwrotna pomoc finansowa dla nowych członków Unii Europejskiej. Środki pochodzą z trzech państw: Norwegii, Liechtensteinu i Islandii. Polska jest największym beneficjentem funduszy norweskich. Od 2004 roku otrzymała ponad 4,4 mld PLN na wsparcie projektów w takich dziedzinach jak: ochrona środowiska, badania naukowe, wymiana kulturalna i ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego, wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, zwalczanie przemocy, wsparcie wymiaru sprawiedliwości czy ochrona zdrowia. Fundusze norweskie przyczyniają się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmacnianie współpracy dwustronnej.