800 milionów złotych na walkę ze smogiem

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

smog

Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska przeznaczyły 800 milionów złotych na działania zmierzające do zmniejszenia smogu w miastach. 

14.11.2013r w Krakowie prezesi NFOŚiGW i Wojewódzkich Funduszy z: Krakowa, Wrocławia, Torunia, Zielonej Góry, Opola, Rzeszowa, Gdańska, Katowic, Kielc, Poznania i Szczecina podpisują umowy w ramach programu „KAWKA”, które pozwolą beneficjentom skorzystać z oferowanych milionów. Uczestnikami spotkań będą: Aneta Wilmańska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

W kraju pomimo wielu proekologicznych inwestycji nadal występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń szkodliwych związków w powietrzu. Dużym problemem jest emisja pyłów i gazów z kotłowni węglowych i domowych pieców. Powoduje ona smog, który zwiększa ryzyko chorób układu krążenia i oddechowego. Sytuację ma poprawić nowy program „KAWKA” finansowany przez Fundusze. W wyniku realizacji programu zmniejszy się emisja dwutlenku węgla - gazu cieplarnianego o 68 tysięcy ton w ciągu roku. Do powietrza, którym oddychają mieszkańcy miast trafi także mniej niebezpiecznych pyłów: PM10 o 442 ton i PM2,5  o 426 ton w ciągu roku.

Pieniądze w ramach „KAWKI” zostaną przeznaczone na likwidację blisko 15 tysięcy węglowych pieców i kotłowni, podłączenie do sieci ciepłownicych mieszkańców 37 miast, wymianę kotłów węglowych na gazowe, montaż instalacji solarnych a także na termomodernizację w części budynków. Dzięki nowym inwestycjom zmniejszy się ilość dwutlenku węgla i szkodliwych pyłów w powietrzu.

Środki finansowe otrzymają samorządy na inwestycje oraz na wypłaty dla mieszkańców. Zainteresowani powinni zgłaszać się do swoich samorządów, aby sprawdzić czy gmina, w której mieszkają bierze udział w programie „KAWKA”. Wysokość dofinansowania może wynieść do 90% kosztów kwalifikowanych.  W tych kosztach do 45%. to pieniądze w formie bezzwrotnej dotacji ze środków NFOŚiGW. Kolejne 45%. wsparcia (dotacje i pożyczki) będzie pochodziło ze środków poszczególnych WFOŚiGW. Nowe inwestycje zostaną zrealizowane w latach 2014-2018.


Źródło: NFOŚiGW