84 proc. właścicieli mikroinstalacji PV nie magazynuje nadwyżek energii elektrycznej

Magazyny energii mają być kluczowym urządzeniem w domach opartych o instalacje OZE. Dzięki możliwości gromadzenia energii wyprodukowanej w mikroinstalacji fotowoltaicznej, można wykorzystywać ją także w nocy lub w dni o małym nasłonecznieniu. Według najnowszych badań, w Polsce magazynowanie nadwyżek wyprodukowanej energii nie jest często stosowanym rozwiązaniem, co nie wydaje się być zaskoczeniem.  

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Według danych zebranych przez Oferteo.pl w ramach badań przeprowadzonych wśród właścicieli instalacji fotowoltaicznych, zdecydowana większość z nich (84 proc.) nie wykorzystuje w pełni możliwości tej technologii, ponieważ nie magazynuje nadwyżek energii. Okazuje się, że tylko 16 proc. właścicieli fotowoltaiki magazynuje nadwyżki energii. Właściciele instalacji fotowoltaicznych wykorzystują nadwyżki energii przede wszystkim do zasilania domowych urządzeń (61 proc. wskazań). Kolejne miejsca zajęły rozwiązania służące do zarządzania temperaturą w domowych instalacjach: podgrzewania wody (32 proc.) oraz do klimatyzacji (25 proc.). Poza tym ankietowani zużywają zmagazynowaną energię do pomp ciepła i stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Wykres: Oferteo

Magazyny energii pozwoliłyby na większą wydajność fotowoltaiki

Dzięki magazynom energii można zaoszczędzić w szczególności na zasilaniu domowych urządzeń. Jest to korzystne zwłaszcza w okresie mniejszego nasłonecznienia, czyli jesienią i zimą. Fotowoltaika przynosi oszczędności według 70 proc. badanych, bez względu na to, czy magazynują oni energię.

Prosumenci decydują na instalację fotowoltaiki najczęściej jesienią

Magazynowane nadwyżki produkowanej energii mogą się przydać w miesiącach jesiennych. W tym samym czasie najwięcej osób decyduje się na instalację paneli fotowoltaicznych. Z badań wynika, że okres najbardziej wzmożonej pracy dla monterów trwa od września do listopada. W tym czasie przeprowadzono 45 proc. wszystkich realizacji u ankietowanych właścicieli PV. Najczęściej wskazywanym przez nich miesiącem prac jest październik (19 proc.). Z kolei najmniej zleceń realizowanych jest w lutym – tylko 3 proc.

Wykres: Oferteo.pl

Montaż instalacji fotowoltaicznej trwa zazwyczaj nie dłużej niż miesiąc, co dotyczy 87 proc. przypadków. Większość ankietowanych ocenia, że realizacja zlecenia odbyła się bezproblemowo (52 proc.). 68 proc. respondentów przyznaje, że nie było żadnych utrudnień, które wpłynęły na wzrost ostatecznych kosztów instalacji. Zadowolenie z wyboru wykonawcy deklaruje nawet 88 proc. badanych.

Dane przedstawione w „Raporcie o fotowoltaice w Polsce” pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego w sierpniu 2021 roku metodą CAWI na próbie 499 osób.

Dotacje do magazynów energii w Mój Prąd 4.0

Według zapowiedzi w kolejnej edycji programu Mój Prąd przewiduje się dotacje do przydomowych magazynów energii. Nabór zostanie uruchomiony prawdopodobnie w pierwszej połowie 2022 roku. Beneficjenci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie nie tylko paneli fotowoltaicznych, ale systemów magazynowania energii, ładowarek do samochodów elektrycznych oraz inteligentnych systemów magazynowania energii 

Patrycja Rapacka / Źródło: Oferteo/FX Mag

Zobacz również