86% Polaków za budową elektrowni jądrowych w Polsce – to nowy rekord!

Z badania przeprowadzonego przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2022 r. wynika, że aż 86 proc. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce. To najlepsze wyniki w historii badań realizowanych co roku przez ostatnią dekadę (2012-2022). A czy Polacy zgodziliby się, żeby taka elektrownia powstała w okolicy ich miejsca zamieszkania?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Badanie z listopada 2022 r. wskazuje, że ponad 86 proc. ankietowanych wyraża poparcie dla elektrowni jądrowych w naszym kraju, a 10 proc. jest przeciwnego zdania. W porównaniu do roku 2021 odnotowano wzrost zwolenników tego typu inwestycji aż o 12 proc.

Źródło: MKIŚ

Szczególnie ważne jest, że większość badanych (71,6%) popiera zlokalizowanie elektrowni jądrowej w bezpośredniej okolicy swojego miejsca zamieszkania, a zaledwie 25,5% jest przeciwnego zdania. Liczba zwolenników budowy elektrowni jądrowej w swoim sąsiedztwie wzrosła aż o 14% w porównaniu do roku poprzedniego.

Dobry pomysł na walkę ze zmianami klimatu

Blisko 90% ankietowanych uważa, że budowa elektrowni jądrowej jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi. Z kolei ponad 90% biorących udział w badaniu jest zdania, że budowa w Polsce elektrowni jądrowej przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie ponad 90% badanych potwierdziło, że słyszało o planach budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Źródło: MKIŚ

Z przeprowadzonego badania wynika, że większe poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce wyrażają osoby młode (pomiędzy 15 a 29 r.ż.) oraz starsze (60-75 lat). Względem poprzedniego pomiaru spadł odsetek przeciwników energii jądrowej w Polsce wśród osób w średnim wieku (między 40 a 49 r.ż.).

Poparcie dla energetyki jądrowej w Polsce częściej wyrażają mieszkańcy województw: świętokrzyskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i lubuskiego (na poziomie 90%).

Ogólnopolskie badanie na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zostało zrealizowane przez firmę DANAE w listopadzie 2022 r., metodą CATI (wywiady telefoniczne) na reprezentatywnej grupie 2112 Polaków w wieku 15-75 lat.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ)