89% Polaków chce zielonej energii

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

prad

W dniu otwarcia COP19 przedstawiciele rządu po raz kolejny potwierdzili, że wiążą przyszłość Polski z węglem, co pozostaje w sprzeczności z oczekiwaniami Polaków wobec rozwoju energetyki w Polsce. Zgodnie z wynikami najnowszego badania CBOS aż 89% Polaków chce, by więcej energii pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Poparcie dla produkcji energii pochodzącej ze spalania węgla kamiennego i brunatnego jest znikome.

Badania przeprowadzone przez CBOS w dn. 2-11 października br. na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków dowodzą, że aż 73% z nich chce, aby rząd polski zwiększył zaangażowanie w działania mające na celu zapobieżenie negatywnym skutkom zmian klimatu. Ponadto, zdecydowana większość badanych Polaków (70%) chce, aby rząd oparł politykę energetyczną przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii, 40% opowiedziało się za strategią oszczędności energii, zaledwie 23% za energią z ropy naftowej i gazu, 18% za energią pochodzącą ze spalania węgla kamiennego i brunatnego, a 16% poparło energetykę jądrową. Jedynie 4% badanych poparło łączne wykorzystanie paliw kopalnych: węgla kamiennego i brunatnego oraz ropy naftowej i gazu.
 
Badanie opinii publicznej zostało przeprowadzone pomiędzy 2 a 11 października 2013r. przez Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS na ogólnopolskiej, losowej (PESEL) próbie reprezentatywnej dorosłych Polaków (18+) w oparciu o metodę badań ilościowych CAPI (bezpośredni wywiad ankieterski wspomagany komputerowo), na zlecenie Greenpeace. Łącznie w badaniu wzięło udział 1066 respondentów.

Badanie-garf1
Badanie-graf2
Badanie-graf3

Pobierz:

Źródło: Greenpeace