Jednym z najważniejszych celów inwestowania funduszy europejskich w latach 2014-2020 będzie niskoemisyjność gospodarki. Mówiła o tym minister Maria Wasiak otwierając III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej „Innowacyjność a gospodarka niskoemisyjna”.

 
Na wspieranie niskoemisyjnej gospodarki przeznaczyliśmy ponad 9 mld euro ze środków unijnych na lata 2014-2020. Pieniądze te będą dostępne w programach Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia i regionalnych – zapowiedziała minister Wasiak.  Dodała, że dobre ukierunkowanie takiego wsparcia jest zadaniem wieloaspektowym i wymagającym współpracy wielu środowisk. – Mówimy tu zarówno o kwestiach bliskich ludziom, takich jak np. efektywne ogrzewanie budynków mieszkalnych, ale też o innowacyjnych rozwiązaniach promujących niskoemisyjność na większą skalę, w gospodarce – podkreśliła. 
 
Fundusze europejskie na ten cel zostaną zainwestowane m.in. w:
  • rozwój odnawialnych źródeł energii,
  • efektywność energetyczną i korzystanie z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, budynkach mieszkalnych i publicznych,
  • inteligentne sieci energetyczne, które pozwolą na mądre zarządzanie wykorzystaniem energii elektrycznej,
  • transport publiczny i sieci ciepłownicze,
  • budowę i modernizację instalacji pozwalających na wspólne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. 
Efektem wykorzystania m.in. tych środków ma być spadek emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. o ok. 6 proc. w stosunku do 2012 r. Wzrośnie też udział zużycia energii z odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu energii do poziomu ponad 15 proc. Takie wskaźniki zapisano w wynegocjowanej z Komisją Europejską w maju 2014 r. Umowie Partnerstwa. Jest to najważniejszy dokument pokazujący kierunki wsparcia z unijnych funduszy. 
 
Minister Wasiak zwróciła też uwagę na szczególne potrzeby niektórych obszarów Polski w tym zakresie. – Dodatkowe pieniądze na niskoemisyjność kierujemy do okręgu śląsko-dąbrowskiego, który od lat zmaga się z zanieczyszczeniem powietrza. Tym większa jest nasza odpowiedzialność za dobre spożytkowanie tych funduszy – podkreśliła.  Środki te będą dostępne w jednym z działań Programu Infrastruktura i Środowisko, które w całości przeznaczone jest na wsparcie konurbacji śląsko-dąbrowskiej.
 
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 

KONGRES NISKIEJ EMISJI w KRAKOWIE

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ – tutaj