9 na 10 domów uzależnionych od paliw kopalnych? Plany termomodernizacyjne w Wielkiej Brytanii

Rząd brytyjski opublikował strategię bezpieczeństwa energetycznego. Wskazano w niej główne nurty rozwoju energetyki. W dokumencie wyróżniono m.in. zdekarbonizowanie systemu elektrycznego do 2035 roku, zmodernizowanie wszystkich domów do standardów ekologicznych budynków energooszczędnych do 2050 roku i przodowanie w opracowywaniu coraz efektywniejszych technologii z zakresu odnawialnych źródeł energii. Obecnie w Wielkiej Brytanii 90% domostw ogrzewana jest paliwami kopalnymi, co stanowi 1/3 zużycia gazu na Wyspach. Jaki plan mają rządzący, aby poprawić ten bilans?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Zauważenie problemu

Większość brytyjskich domów zostało wybudowanych przed kryzysem naftowym w 1973 roku. Jego następstwem była poprawa standardów izolacji, której celem było zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie problemu związanego z wahaniami cen na rynku paliwowym. Niemniej wciąż ten dział gospodarki nie jest stabilny i podlega wahaniom o zróżnicowanej genezie, a głównie od geopolityki. Są to na tyle poważne problemy, że rząd Wielkiej Brytanii wytyczył drogę, która pozwoli na osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego. Co warte zaznaczenia, Brytyjczycy przyznają, że inne państwa wyprzedziły Wielką Brytanię w podejmowaniu kroków na rzecz termomodernizacji i działań mających na uwadze uniezależnienie budynków od gazu ziemnego.

2035 rok

Do 2035 roku rząd Wielkiej Brytanii zamierza stopniowo wycofywać z rynku nowe i zamienne kotły gazowe. W obliczu rezygnacji z gazowego ogrzewania konieczne było przyjęcie nurtu, w którym ciepłownictwo powinno się rozwijać. Postanowiono działać w dwóch kierunkach. Pierwszym jest rozbudowa zielonych sieci cieplnych działających z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Prace nad nimi koordynować ma Fundusz Zielonych Sieci Cieplnych, którego zadaniem jest przyspieszenie transformacji energetycznej. Drugim nurtem jest wprowadzenie pakietu rozwiązań, które mają na celu zwiększenie wykorzystania pomp ciepła. Początkowym krokiem jest osiągnięcie pułapu 600 tys. instalacji rocznie do 2028 roku.

Wsparcie finansowe

W 2021 roku przyjęto Heat and Buildings Strategy wraz z budżetem umożliwiającym realizację projektu. Kwota ta opiewała na 3,9 miliarda funtów, a z czego 1,8 miliarda przeznaczono dla Funduszu Dekarbonizacji Mieszkalnictwa Społecznego i dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, które same nie mogłyby w pełni przeprowadzić termomodernizacji. Wcześniej w ten sam sposób zainwestowano 1,2 miliarda funtów. Te środki pieniężne mają zmodernizować pół miliona domów i pozwolić obywatelom Wielkiej Brytanii oszczędzać kilkaset funtów rocznie na energii.

Promocja pomp ciepła

Rządzący Wielką Brytanią z pewnością widzą jak ekologicznym rozwiązaniem są pompy ciepła. Rząd GB chce wprowadzić m.in. zerową stawkę VAT na okres pięciu lat na materiały izolacyjne i ogrzewanie niskoemisyjne. Wsparcie rządowe dotychczas polegało też na zwiększaniu konkurencyjności pomp ciepła, co pomagało rynkowi się rozwijać i rozszerzać świadomość wśród Brytyjczyków w tej dziedzinie. Szczegółowa strategia wykorzystania pomp wraz z analizą ich wpływu na system ciepłowniczy zapowiedziana jest na bieżący rok. Ponadto rząd chce, aby nastąpił rozwój brytyjskich pomp ciepła, które stanowiłyby narzędzie do odejścia od paliw kopalnych w ogrzewnictwie, jak i również stałyby się towarem eksportowym.

Działania wielotorowe

Ulepszenie energetyczne budynków nie może opierać się tylko na wprowadzeniu olbrzymich ilości pieniędzy i działań stymulujących ich wykorzystanie m.in. zmian w prawie podatkowym, które ułatwią wykorzystanie tych pieniędzy. Oprócz tego niezbędnym krokiem jest standaryzacja produktów energooszczędnych oraz ich lepsze oznakowanie. Zmniejszy to liczbę klientów padających ofiarą oszustw. Zredukuje to również liczbę osób, która wahała się nad inwestycją ze względu na możliwość zakupu nieodpowiednich materiałów. I właśnie dla osób niezdecydowanych wprowadzone zostaną rządowe mechanizmy doradztwa energetycznego.

Według rządu GB ma zostać ujednolicona charakterystyka budynków ze względu na ich przeznaczenie, kubaturę czy położenie pod kątem zużycia i zapotrzebowania na energię. Duża część domów jednorodzinnych to budownictwo sprzed kilkudziesięciu czy ponad stu lat. Bezpośrednio wiąże się to z koniecznością uwzględnienia barier, które mogą powstać z uwagi na osobliwy charakter niektórych budynków, które stanowią część dziedzictwa Wielkiej Brytanii. Prace nad standaryzacją mają zakończyć się w 2022 roku.

Źródło: gov.uk

Zobacz również