TNS na zlecenie Greenpeace Polska zrealizowano badania na temat postaw wobec polityki energetycznej.

Większość dorosłych Polek i Polaków (92%) chce, żeby więcej energii w Polsce pochodziło ze źródeł odnawialnych. Wysokie poparcie dla tej technologii występuje wśród zwolenników wszystkich dużych partii politycznych.
Polacy zdecydowanie popierają politykę rozwoju energii odnawialnej (69%, w porównaniu np. do 17% dla energii jądrowej i 16% dla węgla). Zdecydowanie częściej są to osoby z wykształceniem wyższym.
Zwolennicy wszystkich partii politycznych na pierwszym miejscu stawiają odnawialne źródła energii jako preferowaną podstawę polityki energetycznej Polski.
Względnie najmniej osób będących za zielona energią jest wśród wyborców partii KORWiN.
Poza zwolennikami partii KORWiN, zwolennicy pozostałych partii politycznych, na drugim miejscu wskazują efektywność energetyczną jako podstawę polityki energetycznej polski.
Poparcie dla polityki energetycznej w oparciu o zasoby konwencjonalne jest relatywnie niższe wśród zwolenników wszystkich partii politycznych w porównaniu do źródeł odnawialnych.
Polityka rozwoju energii pozyskiwanej z węgla ma najniższe poparcie wśród wyborców PO oraz Nowoczesnej Ryszarda Petru. Wyborcy tych partii wybierają koncepcję zielonej energii oraz efektywności energetycznej.

Jaki, Państwa zdaniem, rodzaj polityki energetycznej powinien być przede wszystkim rozwijany w Polsce w niedalekiej przyszłości? Proszę wskazać nie więcej niż dwie odpowiedzi.

 
greenpeace 1
greenpeace2
 
Badanie było realizowane w 2 etapach:
  • N=1201 próba reprezentatywna Polaków 18+, w tym 653 osoby, które potrafiły określić swoje preferencje polityczne
  • N=500booster; poparcie innych partii niż PiS i PO w najbliższych wyborach parlamentarnych.
W sumie analiza danych po preferencjach politycznych oparta została na próbie N=1153
Źródło: Greenpeace Polska