Projekty wyłonione w ramach I konkursu programu  sektorowego PBSE obejmują m. in. prace nad ogniwami fotowoltaicznymi oraz tandemowymi na bazie materiałów perowskitowych.  Projekty dotyczą też opracowania platformy agregującej potencjał rozproszonych źródeł energii odnawialnej.  Skupiają się też na hybrydowych układów adsorpcyjnych do redukcji emisji rtęci.

– Sektor elektroenergetyczny jest jednym z sektorów strategicznych, szczególnie ważnym dla gospodarki. Mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, ochronę środowiska oraz wzrost konkurencyjności branży inwestujemy prawie 93 mln zł w innowacyjne projekty polskich przedsiębiorców. Ich realizacja przyniesie korzyści polskiemu przemysłowi i obywatelom, którzy będą mogli korzystać z lepszych, bardziej ekologicznych i tańszych rozwiązań – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński. 

Celem programu PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie 2023 roku. Przedsiębiorcy mogli ubiegać się o blisko 40 mln zł dofinansowania na realizację innowacyjnych, ważnych z perspektywy całej gospodarki. Projekty opierają się na takich obszarach jak: energetyka konwencjonalna, energetyka odnawialna, sieci elektroenergetyczne oraz nowe produkty i usługi.

Prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR zaznacza, że celem szczegółowym PBSE jest nie tylko zwiększenie liczby innowacji w sektorze elektroenergetycznym.  To również ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń generowanych przez przedsiębiorstwa z tej branży.  To też zwiększenie udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii.

Tym i innym wyzwaniom będą stawiać czoła zespoły naukowców i inżynierów zarówno z dużych firm, jak i przedsiębiorstw z sektora MŚP – w tym startupów – którym udzielamy wsparcia w I edycji programu – dodaje prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

NCBR informuje, że w ramach I konkursu PBSE przedsiębiorcy złożyli 51 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 192 mln zł. Do pierwszego etapu oceny merytorycznej przeszło 49, a do drugiego – oceny panelowej – 35 wniosków.

Do dofinansowania w łącznej wysokości prawie 93 mln zł zostały rekomendowane 24 projekty. Prawie połowa z nich dotyczy zwiększenia efektywności energetycznej. 1/3 to projekty związane z OZE.

Najwyżej oceniony został projekt zgłoszony przez Saule Technologies. To start-up założony przez polskich naukowców ( w tym dr Olgę Malinkiewicz) pracujących nad innowacyjnymi technologiami na bazie perowskitów. Saule Technologies jako jedna z pierwszych firm na świecie pracuje nad komercyjnym wykorzystaniem perowskitów. Tworzy on nową generację ogniw fotowoltaicznych. To już kolejny raz, NCBR wspiera ten start-up w pracach nad perowskitami. W sierpniu 2016 roku firma Saule Technologies otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania z NCBR o wartości ponad 25 mln zł. Dzięki tym środkom, a także zaangażowaniu kapitału japońskiego inwestora, spółka pracowała nad komercjalizacją swojego wynalazku.

Źródło: ncbr.gov.pl, GLOBEnergia

 

Redakcja GLOBEnergia