Jak szacują PSE, na stan 1 września 2019 roku, w Polsce łączna moc instalacji fotowoltaicznych wyniosła 940,9 MW. PSE wyjaśniają, że są to dane opracowane na podstawie danych przekazanych przez Operatorów Sieci Przesyłowych.

Jak szacują PSE, to oznacza na podstawie statystyk, że wzrost rok do roku wynosi 156% i o 6,6% w okresie VIII-IX 2018 r.

1 MW nowych mocy w instalacjach PV dziennie!

Według PSE, po pierwszym półroczu 2019 łączna moc instalacji fotowoltaicznych pracujących w polskim systemie elektroenergetycznym wyniosła 766,5 MW. PSE szacuje na tej podstawie, że w ciągu ostatnich dwóch kwartałów, zainstalowana moc w kraju wzrosła o 56%, a przyrost mocy rok do roku wyniósł 132,8%.

Jak podaje PSE łączna moc instalacji fotowoltaicznych w krajowym systemie elektroenergetycznym na stan z 1.08.2019 r wyniosła 882,6 MW, z czego ok 62% z tego stanowią mikroinstalacje.

Z tych danych wynikałoby, że w ciągu dwóch miesięcy moc fotowoltaiki w polskim systemie wzrosła o 58,3 MW. Oznacza to, że średnio, dziennie instalowany jest w Polsce 1 MW nowych mocy w instalacjach PV.

Tym tempem, już w kolejnym miesiącu, łączna moc zainstalowana w Polsce przekroczy 1 GW.

Fotowoltaika w Polsce – I półrocze bardzo obiecujące

Pierwsze dane z rynku fotowoltaicznego podsumowujące I półrocze 2019 roku pojawiły się u niektórych operatorów sieci. W trakcie pierwszych 6 miesięcy tego roku Tauron przyłączył do sieci 8652 instalacje o łącznej mocy około 110 MW, PGE analogicznie wzbogaciło sieć o około 20 000 mikroinstalacji o łącznej mocy 126 MW, a innogy o 290 mikroinstalacji o mocy około 1,94 MW. Oznacza to, że wszyscy Ci operatorzy, przez pierwsze półrocze zainstalowali więcej niż przez cały ostatni rok, a w zasadzie moc podwoili oni moc zainstalowaną w 2018 roku.

Symulując wzrosty tych operatorów, na pozostałych, od których danych nie udało nam się zdobyć ze względów formalnych, można szacować, że na stan 30 czerwca 2019 roku w polskim systemie elektroenergetycznym pracowało łącznie ponad 675 MW mocy w fotowoltaice, a tylko w tym roku przyłączono ich ok. 37 580 o łącznej mocy ponad 331 MW.

Rynek rośnie jak na drożdżach?

Boom na instalacje fotowoltaiczne, który mamy szansę obserwować cieszy, ale tez stawia branże przed dużymi wyzwaniami. Logistyka, projektowanie, montaże, pomiary. Co będzie dalej? Czy nasza branża jest przygotowana na zaspokojenie ciągle rosnącego popytu na indywidualne elektrownie?

Branża fotowoltaiki jest najszybciej rozwijającym się sektorem OZE. Patrząc na tempo przyłączania i uruchamiania instalacji, Polska może być na czwartym miejscu w Unii Europejskiej pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych – podsumowała dzisiaj na jednej z konferencji fotowoltaicznych Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwiga Emilewicz.

Dane z rynku i szacunki na kolejne miesiące tylko to potwierdzają.

 

Zapraszamy na II Kongres Trendy Energetyczne – spotkanie ze specjalistami, analitykami i przedstawicielami wielu branż. Poznajmy ich spostrzeżenia, posłuchajmy ich rad i nie dajmy się zaskoczyć! Bądźmy przygotowani na wielkie zmiany w polskim sektorze energetycznym!

Redakcja GLOBEnergia