Mimo nadmiaru dostaw prądu w wielu częściach globu to nadal obserwowane jest zjawisko ubóstwa energetycznego, które dotyka nie tylko kraje rozwijające się ale jest widoczne również w naszym najbliższym otoczeniu. Obecnie blisko 800 mln ludzi (ok. 9,6 proc. mieszkańców Ziemi) żyje bez dostępu do energii elektrycznej. Niewykorzystany w pełni potencjał instalacji OZE pozwala na rozwiązanie problemu ubóstwa energetycznego, a także przynosi korzyści dla rozwijających się ośrodków miejskich.

Pomimo działań podejmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do energii do 2030 roku, zakładane cele nie są osiągane. Konieczne będzie zatem zastosowanie kreatywnych rozwiązań, które pozwolą je zrealizować. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV).

Moduły PV przeznaczone do integracji z budynkiem stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych wykorzystywanych w pokryciach dachowych czy elewacji. Takie rozwiązania pozwalają m.in. na obniżenie kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej w budynku, ale również na zwiększenie dostępności technologii OZE.

Przykładowo kanadyjski producent Mitrex to jedna z firm wykorzystująca rozwiązania BIPV, tak aby każda możliwa do wyobrażenia powierzchnia budynku była przystosowana do produkcji energii. Wspomniana technologia ma tu ogromne zastosowanie w ośrodkach miejskich, w wielu przypadkach uzależnionych od produkcji energii z paliw kopalnych oraz tej pozyskiwanej z dala od użytkowników końcowych. Tak jest w przypadku Toronto, które zużywa energię produkowaną z elektrowni wodnej z wodospadu Niagara oraz elektrowni jądrowych w Pickering i Darlington. Mitrex jest zaangażowane w eliminację zjawiska ubóstwa energetycznego.

W Polsce także rozwijane są technologie BIPV (np. ML System), ale także ogniwa, która mogą być zastosowane do systemów BIPV. Mowa oczywiście do ogniwach perowskitowych. Na łamach GLOBenergia.pl informowaliśmy, że polska firma Saule Technologies otworzyła dziś oficjalnie pilotażową linię produkcyjną perowskitów we Wrocławiu. Technologia uznawana jest za przełomową w sektorze energetyki słonecznej, gdyż wydrukowany materiał można zastosować praktycznie na każdej powierzchni.

Już teraz koszty materiałów używanych w technologii BIPV są równe kosztom tradycyjnych materiałów. Ponadto, materiały BIPV mogą być stosowane na każdej możliwej powierzchni miejskiej, począwszy od ekranów dźwiękochłonnych, autostrad – po chodniki.

Technologia BIPV to także dodatkowa szansa ekonomiczna dla miast, które w ten sposób mogą również wykorzystać nadwyżki produkcji energii i sprzedawać je do sieci, co stanowiłoby dodatkowe źródło dochodu. To rozwiązanie może być szczególnie korzystne dla tych jednostek samorządu, które ucierpiały z powodu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Źródło: Urban Toronto

Redakcja GLOBEnergia