IV kwartał 2020 roku dla pomp ciepła

W IV kwartale 2020 roku, podobnie jak w poprzednich kwartałach widać było w dalszy wzrost zainteresowania nowoczesnymi zaawansowanymi urządzeniami grzewczymi zasilanymi energią elektryczną takimi jak pompy ciepła i nowoczesne przepływowe kotły grzewcze. Dotyczy to także elektrycznych podgrzewaczy do ciepłej wody użytkowej, zarówno przepływowych, jak i pojemnościowych.

W IV kwartale 2020 roku pompy ciepła odnotowały 39% wzrostu sprzedaży w porównaniu z IV kwartałem 2019 roku, co jest bardzo dobrym wynikiem. Tradycyjnie największe wzrosty odnotowano w pompach powietrznych rewersyjnych, gdzie wzrosty w skali kwartalnej były nawet dwukrotne.

Problemy na rynku pomp ciepła

Pompy powietrzne są łatwiejsze w montażu od pomp gruntowych i wodnych, a przy tym od nich tańsze, co powoduje ich przewagę u instalatorów i inwestorów. Z drugiej strony ważny jest ich dobór i ustawienie parametrów pracy, żeby uniknąć rozczarowania użytkowników z powodu wysokich kosztów eksploatacji szczególnie przy niskich temperaturach zewnętrznych, co może pociągnąć negatywny skutek dla rozwoju wykorzystania pomp ciepła.

Potrzeba termomodernizacji

Problem na rynku pomp ciepła dotyczy także wymian źródeł ciepła. Pojawiły się głosy użytkowników końcowych, że po przejściu z kotłów węglowych, które dawały ciepło nawet w duże mrozy, pompy ciepła zaczęły zawodzić. Instalatorzy sygnalizują również sporo telefonów ze zgłoszeniem awarii. Ich zdaniem parametr z pomp ciepła powietrznych wystarcza tylko do 0 st, a później grzałki są niezbędne, a niektórzy instalatorzy nie włączają grzałek, chroniąc klientów przed wysokimi rachunkami.

Właśnie dlatego w wypadku montażu pomp ciepła bardzo ważna jest termomodernizacja istniejącego budynku, żeby pompa ciepła mogła działać zgodnie z oczekiwaniami, o czym niektórzy inwestorzy i instalatorzy zapominają. Innym niebezpieczeństwem są w dalszym ciągu braki podażowe. Na dostawę pompy ciepła trzeba było czekać często kilka tygodni.

Sprzedaż w różnych grupach produktowych

W IV kwartale 2020 roku spadło o ok. 30% zainteresowanie pompami do ciepłej wody użytkowej. Pompy gruntowe w IV kwartale 2020 roku odnotowały ponownie spadek, tym razem na poziomie ok. 34% przy równoczesnym wzroście o 75% dla gruntowych pomp ciepła o małej mocy poniżej 20 kW. Na spadek zainteresowania pompami o większej mocy mógł wpłynąć lock-down dotykający większych obiektów komercyjnych. Oczywiście w ramach poszczególnych grup pomp ciepła była duża rozbieżność w wynikach sprzedaży w zależności od rodzaju pompy. W poszczególnych grupach produktowych miały miejsce zarówno spektakularne wzrosty, jak i spadki. Wzrasta także zainteresowanie pompami ciepła jako urządzeniami pracującymi w układach hybrydowych z gazowymi kotłami grzewczymi. Wzrost takich układów w IV kwartale 2020 wyniósł prawie 40%.

Cały rynek pomp ciepła w IV kwartale 2020 roku w porównaniu do IV kwartału 2019 roku wzrósł o 39%. W całym 2020 roku wzrost wyniósł aż 99% w porównaniu z 2019 rokiem!

SPiUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych