Badanie objęło 124 projekty – 1008 turbin łącznie. Przy założeniu przeciętnej mocy pojedynczej turbiny na poziomie 2 MW daje to łączną moc dotkniętych projektów w fazie rozwoju na poziomie przynajmniej 2 GW.

Udział w ankiecie był dobrowolny, była ona anonimowa.

Z badania wynika, że „Ustawa antywiatrakowa” uniemożliwiła dalszą realizację aż 99,2% projektów w fazie dewelopmentu. Nie zablokowała ona jedynie 0,8% inwestycji z kategorii „1-3 turbiny”.

Przyjęte regulacje dotykają bezpośrednio nie tylko największe projekty, które stanowią 9,7% zablokowanych inwestycji (projekty powyżej 20 turbin wiatrowych) i które realizowane są przez kapitał zagraniczny czy krajowe koncerny energetyczne. W dużej mierze dotyka ona także prywatnych inwestorów – projekty obejmujące 1 – 3 turbiny wiatrowe, których rozwój Ustawa w obecnej formie uniemożliwiła, stanowią aż 43,5%. Projekty liczące 3 – 10 i 10 – 20 turbin stanowią odpowiednio 23,4% i 22,6% zablokowanych inwestycji.

Prawie 75% projektów, bez względu na wielkość, zlokalizowanych było w odległości 450 m – 650 m od najbliższych zabudowań, a żadna z farm nie była zlokalizowana w odległości mniejszej niż 450 m.

50,8% realizowanych projektów wiatrowych znajduje się w odległości mniejszej lub równiej 3-krotności wysokości planowanej turbiny. W odległości równej bądź mniejszej niż 5-ciokrotność zawiera się aż 87,9% realizowanych dotychczas farm. W odległości mniejszej bądź równej wymaganej 10-ciokrotności wysokości całkowitej turbiny, jak dopuszcza Ustawa, zlokalizowany był tylko jeden mały projekt do 3 turbin wiatrowych.

Podsumowując, wyniki badania potwierdzają, że Ustawa w przyjętej formie praktycznie zupełnie uniemożliwia dalszy rozwój sektora wiatrowego – budowę nowych farm wiatrowych ze względu na ich lokalizację i repowering projektów już pracujących.

Deweloperom firma Ambiens rekomdenuje dokończenie rozpoczętych inwentaryzacji przyrodniczych, decydentom natomiast uzależnienie uwarunkowań lokalizacyjnych farm od oddziaływań akustycznych, a nie sztywnych odległości.

Na ten temat, a także o plotkach dotyczących ewentualnej nowelizacji Ustawy, która niedawno weszła w życie, rozmawialiśmy z Panem Michałem Kaczerowskim, Prezesem Zarządu Ambiens. Treść wywiadu dostępna jest na portalu GLOBEnergia w artykule pt. „Czy ustawa „odległościowa” będzie znowelizowana? – wywiad”.

Pełne opracowanie wyników badań dostępne jest na blogu firmy Ambiens.

Źródło: ambiens.pl/blog