ABB w konsorcjum z Bondfield Construction wygrała kontrakt ogłoszony przez Canadian Solar Solutions. Kontrakt obejmuje realizację “pod klucz” 100-megawatowej elektrowni fotowoltaicznej dla Grand Renewable Energy Park w Ontario, najbardziej zaludnionej prowincji Kanady. Wartość zamówienia, które zrealizuje ABB wynosi około 80 mln USD. Zamówienie zostało zaksięgowane w III kwartale br.

Elektrownia jest częścią wartej 5 mld USD inwestycji realizowanej przez Samsung Renewable Energy i jego partnerów, która zakłada stworzenie klastra zielonej energii opartej na wietrze i słońcu, źródłach, które będą w stanie generować 1 369 MW odnawialnej energii. Pierwsza z tych inwestycji obejmuje 100-megawatową elektrownię fotowoltaiczną i 150-megawatową farmę wiatrową. Canadian Solar Solutions to firma odpowiedzialna za inżyniering, dostawy i budowę elektrowni.

 Jak podaje Międzynarodowa Agencja Energetyczna 267 MW mocy zostało zainstalowanych w Ontario w roku 2012 w postaci ogniw fotowoltaicznych, co stanowi 70-procentowy wzrost w stosunku do ubiegłego roku. ABB odgrywa znaczącą rolę w tej rozbudowie realizując w Ontario, od września 2012 roku, kontrakty na dostawę elektrowni fotowoltaicznych na przemysłową skalę o łącznej mocy ponad 90 MW.

ABB dostarczy wszystkie urządzenia towarzyszące panelom fotowoltaicznym obejmujące szeroki zakres produktów energetyki i automatyki, włączając w to Symphony™ Plus, flagową platformę automatyki ABB dla konwencjonalnej generacji energii elektrycznej i aplikacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. ABB jest również odpowiedzialna za inżyniering, instalację elektryczną, nadzór nad uruchomieniem i testy końcowe elektrowni. Prace budowlane i instalacyjne zostaną wykonane przez konsorcjanta ABB, Bondfield Construction z siedzibą w Ontario.

Kiedy w roku 2015 elektrownia zostanie już w pełni oddana do eksploatacji, będzie produkować 165 000 megawatów wolnej od emisji energii elektrycznej rocznie, ilość wystarczającą do zasilenia 13 750 kanadyjskich gospodarstw domowych. To również przyczyni się do oczyszczenia środowiska, dzięki redukcji emisji 162 000 ton metrycznych dwutlenku węgla rocznie.

Źródło: ABB