Aby umożliwić większą integrację morskich instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz by umożliwić dalekie połączenie międzysystemowe. Firma ABB, jako wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, ogłosił przełom w technologii kablowej. 

 
Z powodzeniem opracowano i przetestowano kabel wysokiego napięcia 525 kilowolt (kV) (HVDC). Dzięki temu, instalacje w energetykę odnawialną stają się bardziej wydajnie, opłacalne i rośnie liczba miejsc, w których można takie systemy instalować.
Napięcie 525 kV ustanawia rekord świata dla technologii HVDC, podwajając przepływ energii. Ta najnowsza innowacja dotyczy zwiększenia pojemności kabla z 1000 MW do około 2600 MW, zwiększając dodatkowo dystans do maksymalnie 1500 km, przy zachowaniu straty przesyłowej na poziomie 5%. Obecnie przesył energii był możliwy na dystansach do 1000 km.
 
System kablowy 525kV może być stosowany zarówno do połączeń podwodnych, jak i podziemnych, dlatego jest idealnym rozwiązaniem dla skutecznego dostarczania energii przez gęsto zaludnione metropolie, wrażliwe obszary wartościowe pod względem ekologii oraz w strefach przybrzeżnych i na otwartym morzu.
Jest to z pewnością przełom w technologii oraz szansa na rozwój podziemnego i podmorskiego przesyłu energii. Jest to niezaprzeczalnie duża szansa dla inwestycji w odnawialne źródła energii.” powiedział Ulrich Spiesshofer, prezes zarządu ABB.
Dzięki umożliwieniu przesyłu większych mocy na jeszcze większe odległości z minimalizacją strat, technologia ta jest szansą dla mediów i krajów starających się włączyć w systemy elektroenergetyczne, instalacje oparte na odnawialnych źródłach energii, które zlokalizowane są z dala od konsumentów (instalacja off shore, lub duże farmy słoneczne na pustyniach). Przykładowo, jedna para kabli 525hV HVDC może przekazać moc z gigantycznych farm wiatrowych zlokalizowanych na morzu w celu zasileniu około dwóch milionów gospodarstw domowych. Zwiąże się to z oszczędnościami kapitałowymi i z obniżeniem kosztów operacyjnych.
Technologia ta opiera się na przewodach kabla DC, do produkcji których wykorzystano polietylen usieciowany (XLPE). ABB jest światowym liderem w dziedzinie systemów kablowych wysokiego napięcia. Na całym świecie zaistniała ona jako dostawca technologii do integracji platform wiertniczych ropy i gazu ze źródłami zasilania oraz do wzajemnych połączeń podmorskich.

Nowa technologia opracowana przez grupę ABB zaprezentowana zostanie podczas CIGRE w Paryżu już 25-29 sierpnia. 

 
Źródło: ABB