Pozyskane przez ABB zamówienie pozwoli na oszczędności energii w hucie stali w Dąbrowie Górniczej na poziomie 20 MWh rocznie. 

ABB zrealizuje na zamówienie ArcelorMittal Poland S.A. pierwszy w Polsce projekt oszczędności energii elektrycznej w procesach hutniczych. Zamówienie dotyczy dostaw układów regulacji prędkości i wydajności energetycznej pomp oraz wentylatorów. Trwają pierwsze uruchomienia urządzeń. Klient poza obniżeniem kosztów ponoszonych na energię elektryczną, zmniejszy również wpływ swojej działalności na środowisko naturalne ograniczając hałas i pośrednio emisję dwutlenku węgla. 

W ramach kierowanej do dużych konsumentów energii elektrycznej usługi DriveSave, która gwarantuje pewne określone oszczędności energii już po czterech miesiącach od rozpoczęcia realizacji projektu, ABB dostarczy dla huty w Dąbrowie Górniczej m.in. przemienniki częstotliwości i silniki do wentylatorów, pomp czy też ssawy konwertora. Wydajność tych urządzeń zostanie dostosowana do właściwych parametrów procesu produkcyjnego. Firma zastosuje również swoją technologię silnika reluktancyjnego. Ponadto ABB będzie odpowiedzialna za serwis oraz optymalizację i utrzymywanie urządzeń na maksymalnym poziomie sprawności przez okres 5 lat.

Wszystkie wykorzystane rozwiązania pozwolą na zminimalizowanie strat energii. Realizacja zamówienia potrwa około 7 miesięcy od momentu podpisania kontraktu.

Jest to innowacyjny projekt, biorąc pod uwagę nie tylko rynek polski, ale i rynki zagraniczne. Rozmowy nad jego wdrożeniem trwają także we Francji. – Do niedawna nie wszystkie firmy w sektorze przemysłu były zainteresowane oszczędzaniem energii elektrycznej. Teraz, gdy ceny energii w Polsce są jednymi z najwyższych w Europie, przemysł szuka oszczędności i chce zmniejszać koszty produkcji. ABB dysponuje najnowocześniejszymi urządzeniami, które w sposób płynny pozwalają regulować wydajność i korzystnie wpływają na sam proces produkcji. Dzięki jego zoptymalizowaniu również końcowa jakość produktu jest wyższa – mówi Jan Kowalczyk, kierownik obszaru sprzedaży w Lokalnej Dywizji Automatyki Procesowej.

Sam proces wdrażania projektu odbywa się bez negatywnego wpływu na produkcję klienta – w niezmienionych warunkach pracy huty i bez jej wstrzymywania. – Wymiana urządzeń musi odbyć się w określonym czasie bez wpływu na produkcję. Od razu po uruchomieniu urządzeń układ musi działać prawidłowo. Wszystko odbędzie się w płynny i bezpieczny sposób – dodaje Jan Kowalczyk.

 – Do tej pory sprzedawaliśmy urządzenia bądź rozwiązania w tradycyjny sposób, teraz sprzedajemy oszczędność energetyczną wspieraną odpowiednio dobranym modelem finasowania. W warunkach tak wysokich cen energii, jak i ogólnie pojętej efektywności przedsiębiorstwa zapotrzebowanie na tego typu projekty będzie coraz większe – podsumowuje Robert Szczotka, dyrektor Lokalnej Dywizji Automatyki Procesowej ABB w Polsce.

Źródło: ABB 

ABB zrealizuje pierwszy w Polsce projekt oszczędzania energii w procesach hutniczych

 

Pozyskane przez ABB zamówienie pozwoli na oszczędności energii w hucie stali w Dąbrowie Górniczej na poziomie 20 MWh rocznie.

ABB zrealizuje na zamówienie ArcelorMittal Poland S.A. pierwszy w Polsce projekt oszczędności energii elektrycznej w procesach hutniczych. Zamówienie dotyczy dostaw układów regulacji prędkości i wydajności energetycznej pomp oraz wentylatorów. Trwają pierwsze uruchomienia urządzeń. Klient poza obniżeniem kosztów ponoszonych na energię elektryczną, zmniejszy również wpływ swojej działalności na środowisko naturalne ograniczając hałas i pośrednio emisję dwutlenku węgla.

 

W ramach kierowanej do dużych konsumentów energii elektrycznej usługi DriveSave, która gwarantuje pewne określone oszczędności energii już po czterech miesiącach od rozpoczęcia realizacji projektu, ABB dostarczy dla huty w Dąbrowie Górniczej m.in. przemienniki częstotliwości i silniki do wentylatorów, pomp czy też ssawy konwertora. Wydajność tych urządzeń zostanie dostosowana do właściwych parametrów procesu produkcyjnego. Firma zastosuje również swoją technologię silnika reluktancyjnego. Ponadto ABB będzie odpowiedzialna za serwis oraz optymalizację i utrzymywanie urządzeń na maksymalnym poziomie sprawności przez okres 5 lat.

 

Wszystkie wykorzystane rozwiązania pozwolą na zminimalizowanie strat energii. Realizacja zamówienia potrwa około 7 miesięcy od momentu podpisania kontraktu.

 

Jest to innowacyjny projekt, biorąc pod uwagę nie tylko rynek polski, ale i rynki zagraniczne. Rozmowy nad jego wdrożeniem trwają także we Francji. – Do niedawna nie wszystkie firmy w sektorze przemysłu były zainteresowane oszczędzaniem energii elektrycznej. Teraz, gdy ceny energii w Polsce są jednymi z najwyższych w Europie, przemysł szuka oszczędności i chce zmniejszać koszty produkcji. ABB dysponuje najnowocześniejszymi urządzeniami, które w sposób płynny pozwalają regulować wydajność i korzystnie wpływają na sam proces produkcji. Dzięki jego zoptymalizowaniu również końcowa jakość produktu jest wyższa – mówi Jan Kowalczyk, kierownik obszaru sprzedaży w Lokalnej Dywizji Automatyki Procesowej.

 

Sam proces wdrażania projektu odbywa się bez negatywnego wpływu na produkcję klienta – w niezmienionych warunkach pracy huty i bez jej wstrzymywania. – Wymiana urządzeń musi odbyć się w określonym czasie bez wpływu na produkcję. Od razu po uruchomieniu urządzeń układ musi działać prawidłowo. Wszystko odbędzie się w płynny i bezpieczny sposób – dodaje Jan Kowalczyk.

 

 – Do tej pory sprzedawaliśmy urządzenia bądź rozwiązania w tradycyjny sposób, teraz sprzedajemy oszczędność energetyczną wspieraną odpowiednio dobranym modelem finasowania. W warunkach tak wysokich cen energii, jak i ogólnie pojętej efektywności przedsiębiorstwa zapotrzebowanie na tego typu projekty będzie coraz większe – podsumowuje Robert Szczotka, dyrektor Lokalnej Dywizji Automatyki Procesowej ABB w Polsce.

 

Źródło: ABB