Przedstawiciele programu Geothermal Risk Mitigation Facility w Afryce Wschodniej potwierdzili niedawno, że wstępnie zakwalifikowanych na dofinansowanie jest 14 projektów geotermalnych na łączną wartość 65 mln dolarów.

Projekty znajdują się w Kenii, Etiopii, Dżibuti, Ugandzie, Tanzanii, Rwandy i Comoros. Spośród 14 projektów, połowa to badania powierzchniowe, a druga połowa to programy wierceń. Pięć z tych projektów znajdują się w Kenii, która obecnie ma największy udział mocy zainstalowanej w instalacjach geotermalnych w Afryce – 579 MW zgodnie z raportem: Plan działania na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Raport, który został wydany przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej 5 października, mówi, że Afryka ma obecnie łącznie 606 MW mocy zainstalowanej w instalacjach opartych na energii geotermalnej, a łączna potencjalna moc zainstalowana w Afryce może osiągnąć 15 GW.
Potencjał energii geotermalnej w kraju jest przede wszystkim związany z Wielkimi Rowami Afrykańskimi, które rozciągają się na długości ok. 3500 km, między południowymi wybrzeżami Morza Czerwonego (na północy) i obniżeniem rzeki Zambezi (na południu), a przebieg ich ma generalnie kierunek południkowy.
Geothermal Risk Mitigation Facility jest wspólnym programem finansowania dla Afryki Wschodniej, który został utworzony przez Komisję Unii Afrykańskiej (AUC), Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz afrykański fundusz powierniczy. Całkowity budżet programu to 115 milionów euro ($ 125.900.000).
Na początku października, Komisja Unii Afrykańskiej i rząd Nowej Zelandii podpisali porozumienie w sprawie regulacji wierceń geotermalnych studni głębinowych w Afryce Wschodniej. Umowa będzie wspierać rozwój technologii wierceń geotermalnych na podstawie standardów Nowej Zelandii, do stosowania przez państwa członkowskie Unii Afrykańskiej.
Dzięki temu głęboka geotermia będzie się rozwijała w kierunku zwiększonego bezpieczeństwa.
Źródło: renewableenergyworld.com
Opracowanie: Redakcja GLOBEnergia